OBSERVERA

Detta är en krönika, de åsikter som kan förekomma behöver nödvändigtvis inte spegla Samfundets åsikter.