Efterlivet

Vår syn på Efterlivet.

Efterlivet inom Asatron är komplext, utöver att det finns flera platser så finns det olika delar av våra kroppar, sinnen o.dyl. (t.ex. önd, hugr, hamingja osv.) som på olika sätt fördelas vid döden. Att då beskriva om vart man hamnar i efterlivet på att kortfattat sätt är oehört svårt. Dessutom vet vi inte allt vad som väntar oss, mycket av denna informationen är för oss försvunnen för all framtid.
Men det finns lite information kvar om olika dödsriken, ja vi har flera dödsriken att komma till beroende på sammanställning hur val/yrke/roll i livet du gjort osv.

Här följer en förenklad lista över de mest kända dödsrikena som delvis är mer anpassad till vår tid idag men vilar på en grund baserad på källor, arkeologi och forskning.

Var hamnar asatroende efter döden?

Oden och Valhall
De flesta människor känner till Valhall som den främsta plats att hamna på i efterlivet. Där väntar Oden på fallna krigare. Då livet idag skiljer sig oerhört mycket från tiden då asatro var den allmänt rådande tron, så är det inte längre lika vanligt att stupa i väpnad konflikt för att komma till Valhall.
Människor som förorsakas vid osjälviska uppoffringar för sitt samhälle och/eller familj. Exempelvis en heroisk insats som kräver mycket mod. Detta är ett medvetet val. Oden önskar de modigaste kämparna vid sitt bord.

Freja och Folkvang
Enbart hälften av de tappra kommer till Odens Valhall. Då Freja är ledare över Valkyriorna som hämtar de fallna, har hon förtur att välja vilka som får gästa salen Sessrumner i hennes boning Folkvang. Freja tar även emot sejdkunniga personer i Folkvang, eftersom Sejd är ett av hennes verksamhetsområden.

Hel och Nifelhel/Nifelheim
Vi tror att majoriteten av människorna hamnar hos dödsgudinnan Hel i hennes domän som heter Nifelheim. Dödsriket dit vanligt folk kommer brukar kallas för Helheim heller bara Hel. Även gudar och Gudinnor hamnar hos Hel när de dör, vilket kvädet om Balders död berättar, när balder dör välkomnas han till Hel med dryck, mat och fest. Det är vanligt att folk idag misstar Helheim som det kristna helvetet (dit människor hamnar för att leva evigheten i plågor).
Däremot kommer edsbrytare, laglösa, mördare etc till stranden Narstrand i Nifelheim, där får de vada i ormars frätande etter och lida för sina dåd. Hels vite kallas det då Hel straffar en människa till att lida i efterlivet.

Forsete och Glitner
Forsete, son till Balder och Nanna, är rättskipningens gud, därför är det till hans boning Glitner som personer som verkat inom juridik kommer. Utöver att ha verkat inom juridik, ska de även ha varit skickliga i sina yrkesutövningar och dömt opartiskt och rättvist.

Ran, Ägir och havets botten
Fiskare, sjömän och de som mister sitt liv vid anslutning till sjö och hav hamnar hos Ran och hennes make Ägir.

Gejfon
Till Gejfon kommer de som är ogifta, tjänstekvinnor, döttrar eller oskuld.

Tor och Bilskirne
Tor är det vanliga folkets, böndernas, trälarnas och de ofrias gud, och det är till Tors boning Bilskirne som bönder, trälar och andra ofria människor kommer till. 


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720