Högtider

Nordiska Asa-samfundets blotkalender.

Här följer de årliga 5 blot som Nordiska Asa-samfundet följer efter vad som återfinns i källorna.

Vilken sorts kalender utgår NAS ifrån?
Nordiska Asa-samfundets blotkalender går efter den förkristna hedniska lunisolarkalendern som inkluderar både månens och solens varv under året till skillnad från den julianska kalendern och gregorianska kalendern som är solarkalender.

Den förkristna hedniska kalendern innehöll 12 månader med en extra skottmånad som sköts in var tredje år, den extra skottmånaden sköts in under sommaren.
Månaderna varade från nymåne till fullmåne (benämns som ny och nedan i källorna) vilket gjorde att de förkristna månaderna började och slutade vid andra tidpunkter än vad våra månader idag gör. Fullmånen var en viktig tidpunkt både för nordiska hedendom men också för germansk hedendom, likaså många andra förkristna religioner. Det var vid fullmåne i en specifik mån-månad som bloten utfördes och inte vid någon årstidspunkt t.ex. vårdagjämning.

Året delades in i två halvår, Sommarhalvår och Vinterhalvår, där respektive halvår delades in i 2 kvartal sammanlagt bestod året av 4 kvartal, första kvartalet var från vinternätter (oktober) till midvinter (januari), andra kvartalet var från midvinter till sommarmál (april), tredje kvartalet var från sommarmál till midsommar (juli) och fjärde kvartalet var från midsommar till vinternätter (oktober).

För att räkna ut när ett blot var utgick man från den enda fasta tidpunkten på året, vilket var och är än idag vintersolståndet (förväxla ej med midvinter) och från den första nymånen efter vintersolståndet.
T.ex. Disting/Disablot sker vid den tredje fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet.

Att man räknar antal fullmånar gör att bloten inte har fasta datum utan det skiljer sig från år till år.

Bloten.
I Ynglinga Sagan i kapitel 8 (beroende på vilken översättning och version) skriver Snorre Sturlusson att Oden stiftar lag på 3 blot i landet Svitjod (Sverige) som de måste utföra.
Första blotet är vid vinterns inträde som är för gott år, vilket är Vinternätter det andra blotet är vid midvintern (förväxla ej med vintersolståndet) som är för god gröda, vilket är Hókunótt/Midvinter/jul och det tredje blot är vid sommarens början, det är för seger och framgång, vilket är Segerblotet.
Utöver dessa tre blot återfinns det ytterligare 2 nämna blot i källorna, ett är Disting/Disablot och det andra är Alvablot.

Men vad är blot?
Blot betyder offra och var ett sätt för våra förfäder att blidka gudarna så att de skulle ge människorna goda skördar och ett gott liv. Beroende på vad man ville blotade man till olika gudar. Till Tor för gott väder vid båtfärder, till Oden för att få ta del av hans visdom osv.

Här kan du ladda ner en beskrivning om hur du kan utföra ett blot i modern tid.

Blotkalender 2022.

VINTERNÄTTER

9 – 11 Oktober 2022

I Ynglinga nämns Vinternätter som det första blotet av Oden, ett blot som tillägnas ett gott kommande år. Vilket kan tydas som början på nytt år.

Vinternätter är vid vinterns första dag och startpunkt för vinterns halvår, i vår moderna gregorianska kalender är vinterns första dag den 14 oktober men i den hedniska lunisolarkalendern faller högtiden vid fullmånen i månaden Haustmánuður som betyder skördemånad som idag infaller omkring september/oktober, (ordet haust, svenska höst är ett gammalt namn för skörda/bärga) vilket är den 10:e fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet (om ingen extra skottmånad har skjutits till, då är det den 11:e fullmånen). 
Vinternätter varar i tre nätter med start på den kvällen som fullmåne är.

I de isländska källorna nämns också Disablot i samband med Vinternätter.

ALVABLOT

8 November 2022

Alvablotet är en av de två blot som nämns i de isländska källorna, det finns främst två källor om Alvablot, Austrfararvisur och Olof den heliges Saga, båda sagorna bygger på varandra. Alvabotet är ett blot i sann förfädersdyrkan, där blotet tillägnas våra förfäder, förmödrar, familjmedlemmar, släktingar, fränder och fränkor som inte finns med oss idag. Enligt källorna är detta blot ett privat blot för familj och släkt.

Alvablotet är vid den elfte fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet (om ingen extra skottmånad har skjutits till, då är det den 12:e fullmånen)

HÓKUNÓTT / MIDVINTER / JUL

18-20 Januari 2022

Detta blot är det andra blotet som Oden stiftar lag på i Ynglinga Sagan, vilket är ett blot vid midvintern. Enligt förkristen tidräkning var mitten av vintern (miðjum vetri) just mitten av vinterhalvåret, vilket var i februari (idag den 14 januari enligt den gregorianska kalendern). Midvintern blev först synonymt med vintersolståndet så sent som 1700-talet. Källorna benämns midvinter som hókunótt och det var vid hókunótt som den hedniska julen firades. Midvinterblotet/Hókunótt/julen är mångtvistad om och när detta skedde och vad ursprunget var. Men säkert är att julen varken firades vid vintersolståndet, 24 december eller vid vad som idag är Lucia.
I Håkon den godes Saga står det att han flyttade julen från hókunótt (midvintertid) till den kristna högtiden kristus födelse (som då var den 25:e december) men här i Norden hamnade den på den 24:e december. Det står också att den hedniska julen (hókunótt) firades i tre dagar.

Midvinterblotet/Hókunótt/jul sker vid den första fullmånen efter vintersolståndet och varar i tre nätter.

DISTING / DISABLOT

18 Mars 2022

Disting/Disablotet är ett av de mest kända bloten, och som Hókunótt/Midvinter/Julen ett av de mest missförstådda blot. Disting/Disablotet skedde inte vid februari, utan vid den tredje månaden som heter Göja/Göje (idag mellan slutet av februari och i mitten av mars) Det var när Svearna kristnades som Disting/Disablotet flyttades till den kristna högtiden kyndelsmässoafton som är i början av februari (i dag den 2:a februari) och än idag anordnas det Disting marknad. Anledningen till flytten var för att Distingsmarknaden tycktes ligga för nära den kristna högtiden.

Disting/Disablotet nämns av Adam av Bremen, enligt honom så sker detta blot i Gamla Uppsala i göje-månad efter vårdagjämning och samtliga invånare i Svitjod (Sverige) var tvungna att delta, ville de slippa delta var de tvungna att betala böter.

Disablotet tillägnas Diserna, de kvinnliga makterna och gudinnorna.

I de isländska källorna nämns det att de utför Disablot i samband med Vinternätter.
Blotet sker vid den tredje fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet.

Disting/Disablotet är ett av de mest kända bloten, enligt Adam av Bremen varar högtiden i 8 dagar och det blotas det 9 st av varje levande varelse.

SEGERBLOT

16 April 2022

Segerblotet är det 3:e blotet som Oden stiftar lag på i Svitjod, och sker vid sommarens början. Även detta blot är omtvistad om när det ska ha skett, vissa påstår att det är vid vårutjämningen andra vid Valborgsmässoafton. Men det står klart och tydligt att blotet ska ske vid sommarens början (idag enligt den gregorianska kalendern 14 april).
Det finns inte mycket nedtecknat om segerblotet men det är ett blot för framgång och seger.

Segerblotet sker vid den fjärde fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet och tros vara i tre nätter med start på den kvällen som fullmåne är.

Här följer de blot eller andra dagar som uppmärksammas av NAS som inte är historiskt belagda i källor.

NAS SOMMARBLOT

16 Juli 2022

Detta blot är inget som återfinns i källorna, utan det är samfundets egna årliga Storblot som sker runt den 7:e fullmånen i Juli (om ingen extra skottmånad har skjutits till, då är det den 8:e fullmånen). Sommarblotet anordnas vid Rökstenen i Ödeshög.

Mer information om Sommarblotet finns här.

ASATRONS DAG

9 September

Denna dag har samfundet tagit fram för att uppmärksamma Asatron i sig.

Den 9/9 (9 september) varje år infaller den heliga dagen. Nio dagar hängde Oden sig, åt sig själv, i Yggdrasil, Nio världar finns i alltet.
Asatrons dag är en dag för eftertanke och en dag man ska hedra med god mat och dryck tillsammans med familj och/eller nära och kära. En dag som vi ska ge en extra tanke åt dom som vi har runt oss i vår vardag och dom som gett oss allt vi har att glädjas över. Unga som gamla.
Vi passar även på att blota tillsammans och visa makterna att vi hedrar dom och visar vår uppskattning. Ett blot där vi inte begär något i retur utan ett blot av respekt.