Symbollexikon

Då det har rått en viss förvirring runt och om våra symboler/runor, vilket mest beror på okunskap eller en vilja att använda symboler för sin egen vinnings skull. Så har NAS nu ett symbollexikon.
Många verkar tro att man kan ta tillbaka symboler eller att dom blir något olika efter bäraren. Detta är helt enkelt fel. En symbol kan inte tas tillbaka då den aldrig varit borta. Att påstå att en symbol har varit borta är felaktigt att påstå att en symbol blir något efter bäraren.

En symbol har ett fast värde. En fast symbolik. Det förändras inte efter bäraren eller dess åsikter. En symbol kan varken vara ”god” eller ”ond” Den som bär en symbol gör det för att den uppskattar symbolens inbyggda värde. Både värdet inom tro och inom kultur. Inte för att symbolen uppskattar bäraren och dess åsikter. En symbol har inga åsikter. Inte heller kan de fyllas med åsikter oavsett hur gärna någon vill det. Dom är redan fyllda med kraft, mening och värden.
Dessa fornnordiska symboler har för oss ett högt värde inom Tro och kultur. Detta värdet är fast och ska värnas om och kunskapen ska förmedlas vidare. Det är allas vår plikt och något vi gör tillsammans.

Nedan kan du läsa om runornas, Mjölners, Valknutens och andra symbolers innebörd och historia.

Urnordiska Futharken

Symbollexikon Runor - Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)Den Urnordiska Futharken även kallad Äldre Futharken är vår äldsta runrad, den började användas runt år 0-100. Den användes främst som skrivtecken men även inom seidr.
Urnordiska Futharken användes fram till ca 400-500-talet då språket förändrades från urnordiska språket till vad vi idag kallar fornnordiska (fornvästnordiska och fornöstnordiska).

Läs mer….

Vegvisir

Symbollexikon: modern design på Vegvisir

Vegvísir är en isländsk galdrastav som är avsedd att hjälpa bäraren att hitta vägen genom hårt väder. Symbolen förekommer för första gången i Huldmanuskriptet, ett samlat verk av isländska galdrastavar av Geir Vigfusson i Akureyri.

Läs mer….

Yggdrasil 

Symbollexikon YggdrasilYggdrasil är det mäktiga trädet vars stam reser sig i det geografiska mitten av det nordiska andliga kosmos. Resten av det kosmos, inklusive de nio världarna, är ordnat runt det och hålls samman av dess grenar och rötter, som förbinder de olika delarna av kosmos med varandra.

Läs mer….

Ægishjálmr / Ægishjálmur / Skräckhjälmen

Symbollexikon Ægishjálmr / Ægishjálmur / SkräckhjälmenÆgishjálmr/Ægishjálmur/Skräckhjälmen är ett föremål i de nordiska källorna och och namnet på en isländsk galdrastav. Symbolen nämns med sitt namn i den Poetiska Eddan, Fàfnirsmàl och i Völsungasagan. Trots sina rötter i källorna vet vi inte hur den egentliga symbolen såg ut. För hur Ægishjálmur ser ut idag är från den isländska manuskriptet Galdrabók skriven under perioden från 1550 till 1650 som är en bok med isländska galdrar.

Läs mer….

Valknut / Rungners Hjärta / Odens knopNordiska Asa-samfundet Symbollexikon: Valknut: Modern design

Valknuten är en populär symbol inom och utanför den hedniska sfären, många väljer symbolen som tatuering, bär tröjor med symbolen på m.m. men dess betydelse och symbolism är en gåta, det är gömt i det förflutna.

Läs mer…

 

Mjölner / Torshammare

Symbollexikon: Mjölner / TorshammareMjölner också kallad Torshammare är den mest kända och populära symbolen för Asatro, men alla som bär den är inte nödvändigtvis asatroende. Många bär den av olika anledningar, några bär den för att visa sin religiösa tillhörighet eller för att Mjölner ger dem en inre kraft medan andra bär den för visa sin kulturella tillhörighet.

Läs mer…

Vargkors

Symbollexikon: VargkorsVargkorset, även kallad Varghammare är en symbol som det råder delade meningar om, är den hednisk eller kristen, eller symboliserar den dessa två religioners samexistens? Det är ingen som vet, men det finns många teorier och tolkningar om dess betydelse. På grund av det så används Vargkors av Asatroende och kristna.

Läs mer…