Symbollexikon

Då det har rått en viss förvirring runt och om våra symboler/runor, vilket mest beror på okunskap eller en vilja att använda symboler för sin egen vinnings skull. Så har NAS nu ett symbollexikon.
Många verkar tro att man kan ta tillbaka symboler eller att dom blir något olika efter bäraren. Detta är helt enkelt fel. En symbol kan inte tas tillbaka då den aldrig varit borta. Att påstå att en symbol har varit borta är felaktigt att påstå att en symbol blir något efter bäraren.

En symbol har ett fast värde. En fast symbolik. Det förändras inte efter bäraren eller dess åsikter. En symbol kan varken vara ”god” eller ”ond” Den som bär en symbol gör det för att den uppskattar symbolens inbyggda värde. Både värdet inom tro och inom kultur. Inte för att symbolen uppskattar bäraren och dess åsikter. En symbol har inga åsikter. Inte heller kan de fyllas med åsikter oavsett hur gärna någon vill det. Dom är redan fyllda med kraft, mening och värden.
Dessa fornnordiska symboler har för oss ett högt värde inom Tro och kultur. Detta värdet är fast och ska värnas om och kunskapen ska förmedlas vidare. Det är allas vår plikt och något vi gör tillsammans.

Nedan kan du läsa om runornas, Mjölners, Valknutens och andra symbolers innebörd och historia.

Runor – Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)

 

 

 

Ægishjálmr / Ægishjálmur / Skräckhjälmen

 

 

 

 

 

Vegvisir
Symbollexikon: modern design på Vegvisir

 

 

 

 

 

 

Symbollexikonet är under uppbyggnad, håll till godo.