Symbollexikon: Ægishjálmr / Ægishjálmur / Skräckhjälmen

Ægishjálmr / Ægishjálmur eller Skräckhjälmen, som etymologiskt betyder hjälm av Ægir som betyder skräck/terror. Ægir/Ägir är också namnet på havens Gud. Vanligtvis definierat den som Skräckhjälm och hänvisning till det förekommer i den Poetiska Eddan och i Völsunga saga.

Ægishjálmr Ægishjálmur nämns med sitt namn i den Poetiska Eddan, Fàfnirsmàl och i Völsungasagan.
I Poetiska Eddan nämns den som en skräckens hjälm, men även om ordet hjälm förekommer i namnet var den med all förmodan inte en verklig hjälm, dess struktur och utformning har ingen igenkännbar form av en hjälm vilket även Eddan nämner att objektet inte är en hjälm utan snarare en allmän täckning som omger bäraren med en överbryggande kraft för att skrämma bort och dämpa sina fiender. Effekten är koncentrerad i eller mellan ögonen.

Från Poetiska Eddan:
Fàfnirsmàl

Fáfnir kvað:
16.
Ægishjalm
bar ek of alda sonum,
meðan ek of menjum lák;
einn rammari
hugðumk öllum vera,
fannk-a ek svá marga mögu.”

Sigurðr kvað:
17.
“Ægishjalmr
bergr einungi,
hvar skulu vreiðir vega;
þá þat finnr,
er með fleirum kemr,
at engi er einna hvatastr.”

Svensk översättning,
Erik Brate:

Favner sade:
16.
Skräckhjälm jag bar
att skrämma människor,
så länge jag på smyckena låg.
Allra starkast vara
av alla jag trodde mig,
hur många män jag än fann.” 

Sigurd sade:
17.
“Skräckhjälm skänker
ej skydd åt någon,
där vreda vapen skifta.
Då han märker,
när bland modiga han kommer,
att ingen är djärv framför alla.

Trots sina rötter i sagorna vet vi inte hur den egentliga symbolen såg ut. För hur Ægishjálmur ser ut idag är från den isländska manuskriptet Galdrabók skriven under perioden från 1550 till 1650 som är en bok med isländska galdrar. Där förekommer Ægishjálmur som en galdrastav, uppbyggd på runorna Ass/Algiz, Madr och Yr.
Ægishjálmur kan sträcka sig i stil från mycket enkel till mycket komplex utformande; men alla har en symmetri – de har alla armar vanligtvis 4 eller 8 armar som strålar ut från mitten med genomgående stavar och slutterminaler som antingen kan vara cirklar, runor, koppformar, linjer eller andra mystiska karaktärer, och de är alla avsedda att påverka bärarens närmaste områdesförhållanden för förbättring.

Ægishjálmur kraft åberopas genom användandet av seiðr, Ægishjálmur tillhör en seiðr magi som kallas sjónhverfing, den magiska illusion eller bedrägeri av synen där völvan påverkar andras sinnen så att de inte kan se saker som de verkligen är. I Galdrabók står det följande:
Denna stav måste skrivas med ditt blod och med ditt ringfinger på din högra hand och gör dig orädd mot dina fiender, vem de än är.

Vissa hävdar att centrumcirkeln i symbolen skulle representerar ens själ (här skiljer det sig mellan det fornnordiska synsättet med det kristna synsättet, i det fornnordiska finns ingen själ i den bemärkelsen) omgiven av skyddande energi. Greg Crowfoot beskriver att Ægishjálmur har tre zoner: en yttre ring som representerar det subjektiva universum, ett mellanklass (objektivuniverset) och ett centrumområde (det inre varelsen). Robert Blumetti beskriver noggrant att de alla har den grundläggande formen av ekrar som strålar utåt från en mittpunkt:
”De representerar alla Yggdrasils grundläggande kosmologiska ritning med nio världar. Detta gäller särskilt de åtta-ekta hjulseglarna. Varje talare är en av de åtta världar som ligger i norra, södra, östra, västra och övre och undre världar. Den nionde världen ligger i mitten där alla ekrar kommer samman. Det här är förstås Midgård”.
Ægishjálmur skulle då representera världsträdet Yggdrasil som sträcker sig över alltet och universum. Den inre cirkeln representerar människornas hem Midgård. Detta förstärker då M-runans anslutning och ger upphov till idén om att den yttre ringen av symbolen är skydd för människans liv. Spridningen av denna idé över internet har blivit populär, men den är troligen inte korrekt. Det är mer korrekt och exakt att betrakta Ægishjálmar som en kategori av galdrastavar.

| Tillbaka till Symbolexikon |