Valknuten

Välkommen till Nordiska Asa-samfundets medlemstidning Valknuten.

Valknuten är en medlemstidning för medlemmar i Nordiska Asasamfundet och är internetbaserad. Valknuten ges ut 6 gånger om året.

Redaktionen består av:
Ansvarig utgivare: Håkan Ljunggren
Vice Ansvarig utgivare: Stenar Sonevang
Redaktör: Frank Ottosson

Kontakta Redaktionen: [email protected]

Som medlem så finns det flera sätt du kan bidra till tidningen och kanske uppmärksamma en släktning, en viktig fråga, en bok, historisk händelse eller något annat.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov förkorta eller redigera insända texter.
Som skribent medger du att Nordiska Asa-samfundet och Valknuten fritt och utan ersättning får framställa exemplar av materialet samt lagra och tillgängliggöra detta för medlemmar samt för allmänheten.

Insändare.
Om du vill göra din röst hörd i någon fråga så kan du skriva en insändare till vår insändarsida.
Här ingår också artiklar som är baserade på skribentens egna uppfattning om Asatro, fornnordisk historia osv.
Vi kan också publicera insändaren på hemsidan vid förfrågan.

Familjesidan.
Vill du uppmärksamma någon på födelsedagen, studenten, bröllopet, tillägna en minnesruna till någon som gått bort eller något annat kan du göra det på vår familjesida.

Nyheter i korthet.
Nyheter i korthet är vår avdelning i tidningen för nyheter inom den hedniska sfären.

Fornnordisk Historia.
Är vår avdelning för historiska artiklar, som inkluderar i stort sätt allt i vår fornnordiska historia.

Musiknyheter.
Är du med i något band eller vet om något kommande skivsläpp kan du annonsera det här.

Vi vill att du ska uppge namn och e-postadress även om du vill skriva under med din signatur.
E-posta ditt bidrag till: [email protected]


Gamla Nummer av Valknuten

Här kan ni läsa våra tidigare nummer av medlemstidningen Valknuten.

Årgång 2021

Valknuten Omslag 2021 Nummer 01
Valknuten Årgång 2021 Nummer 01
Valknuten Omslag 2021 Nummer 02 03
Valknuten Årgång 2021 Nummer 02 & 03
Valknuten omslag 2021 04
Valknuten Årgång 2021 Nummer 04
Omslag Valknuten 2021 05
Valknuten Årgång 2021 Nummer 05
Omslag Valknuten 2021 06
Valknuten Årgång 2021 Nummer 06

Årgång 2020

Valknuten Omslag 2020 Nummer 01
Valknuten Årgång 2020 Nummer 01
Valknuten Omslag 2020 Nummer 02
Valknuten Årgång 2020 Nummer 02
Valknuten Omslag 2020 Nummer 03
Valknuten Årgång 2020 Nummer 03
Valknuten Omslag 2020 Nummer 04
Valknuten Årgång 2020 Nummer 04
Valknuten Omslag 2020 Nummer 05
Valknuten Årgång 2020 Nummer 05
Valknuten Omslag 2020 Nummer 06
Valknuten Årgång 2020 Nummer 06

Årgång 2019

Valknuten Omslag Nummer 01 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 01
Valknuten Omslag Nummer 02 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 02
Valknuten Omslag Nummer 03 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 03
Valknuten Omslag Nummer 04 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 04
Valknuten Omslag Nummer 05 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 05
Valknuten Omslag Nummer 06 Årgång 2019
Valknuten Årgång 2019 Nummer 06

Årgång 2018

Valknuten Omslag Nummer 01 Årgång 2018
Valknuten Årgång 2018 Nummer 01
Valknuten Omslag Nummer 02 Årgång 2018
Valknuten Årgång 2018 Nummer 02

Valknuten Omslag Nummer 03 Årgång 2018
Valknuten Årgång 2018 Nummer 03

Valknuten Omslag Nummer 04 Årgång 2018
Valknuten Årgång 2018 Nummer 04
Valknuten Omslag Nummer 05 Årgång 2018
Valknuten Årgång 2018 Nummer 05