Engelsk hemsida

88

Vi har nu lanserat våran engelska sida som återfinns på www.asa-community.se.
Finputsning på texterna och översättningar är ett löpande arbete.

Föregående artikelNy Ordförande
Nästa artikelRegistrerat Trossamfund