Kontaktpersoner i respektive distrikt

Nordiska Asa-samfundet är uppdelat i olika distrikt, Öst, Väst, Norr, Mälardalen och Syd, här hittar du våra kontaktpersoner i varje distrikt:

Kontaktperson Distrikt Väst

Kontaktperson Distrikt Väst

Håkan Ljunggren

Kontakt:
E-mail: hakan.ljunggren@asa-samfundet.se |
Distrikt Väst på Facebook

Kontaktperson Distrikt Öst

Kontaktperson Distrikt Öst

Stenar Sonevang

Kontakt:
E-mail: stenar.sonevang@asa-samfundet.se |
Distrikt Öst på Facebook

Kontaktperson Distrikt Syd

Kontaktperson Distrikt Syd

Kontakt:
E-mail: info@asa-samfundet.se | info@asa-samfundet.se |
Distrikt Syd på Facebook

Kontaktperson Distrikt Mälardalen

Kontaktperson Distrikt Mälardalen

Peter Kåhl

Kontakt:
E-mail: peter.kahl@asa-samfundet.se |
Distrikt Mälardalen på Facebook

Kontaktperson Distrikt Norr

Kontaktperson Distrikt Norr

Kristoffer Hell

Kontakt:
E-mail: regionnorr@asa-samfundet.se |
Distrikt Norr på Facebook