Runkampen

RÖR INTE VÅRA RUNOR!

I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet.

HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses som illegala? De har en grundbetydelse och symbolvärde som varit likartat under väldigt lång tid. Enda sättet att dessa uttryck för vår tro och kultur ska kunna ses som något negativt är om de tolkas genom de politiska grupperingar som använder dem. Runor och symboler är inte politik, ideologi är politik!


Genom Justitieminister Morgan Johanssons försorg hanteras i skrivande stund en utredning där man ska komma fram till om bruket av runor ska ses som olagligt. Man utreder alltså med berått mod om man ska se delar av våra runor som olagliga att bära som symboler och använda inom ramen för vår tro! Vår tro och kultur är inte politisk, och bör inte heller tolkas politiskt!

Europakonventionen slår fast följande i 9:e paragrafen:
”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

Vår inställning är att fördomar och missförstånd bäst botas med kunskaper och fakta! Det duger inte att försöka ersätta våra symbolers betydelse med egna fördomar eller politiska betydelser de saknar. Att förbjuda dem vore att förbjuda en del av vår egen historia, kultur och tro – och vår rätt att uttrycka dessa på grund av politiska tolkningar som inte hör hemma i Asa-sfären!

Vi i Nordiska Asa-samfundet uppmanar nu SAMTLIGA att aktivt ta ställning i denna fråga genom att skriva under för att förhindra att ett politiskt förbud upprättas mot användandet av våra runor och andra symboler som hör till både vår tro och vårt kulturarv. RÖR INTE VÅRA RUNOR!


Just nu har 6311 personer skrivit under vår insamling ”Rör inte våra runor – Rör inte vår tro


Vad dagens politiskt aktiva har för sig får under inga omständigheter förstöra uttrycken för en religion och kultur som är lika gammal som de första avtrycken de första bosättarna i område Norr.

Stöd vår namninsamling

Rör inte våra runor – Rör inte vår tro

  

RÖR INTE VÅRA RUNOR!

I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet.

HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses som illegala? De har en grundbetydelse och symbolvärde som varit likartat under väldigt lång tid. Enda sättet att dessa uttryck för vår tro och kultur ska kunna ses som något negativt är om de tolkas genom de politiska grupperingar som använder dem. Runor och symboler är inte politik, ideologi är politik!

**din signatur**

6,311 underskrifter

Dela detta med dina vänner:

   

Tack för erat stöd

Senaste underskrifterna
6,311 Fr Kerstin P. Maj 21, 2019
6,310 Herr Mikael A. Maj 21, 2019
6,309 Herr stefan g. Maj 21, 2019
6,308 Herr Mikael L. Maj 21, 2019
6,307 Herr Carl D. Maj 21, 2019
6,306 MS Håkan D. Maj 21, 2019
6,305 Herr Klas L. Maj 21, 2019
6,304 MS pia w. Maj 21, 2019
6,303 Herr peter n. Maj 21, 2019
6,302 Herr Hans N. Maj 21, 2019
6,301 Herr RolfG J. Maj 21, 2019
6,300 Miss Ulrika S. Maj 21, 2019
6,299 Herr Birger H. Maj 21, 2019
6,298 Herr Mats Olof A. Maj 21, 2019
6,297 MS Filippa H. Maj 21, 2019
6,296 Herr Mattias B. Maj 21, 2019
6,295 Herr Robert F. Maj 21, 2019
6,294 MS Anne P. Maj 21, 2019
6,293 MS Håkan . Maj 21, 2019
6,292 Herr Peter T. Maj 21, 2019
6,291 Herr Jonas B. Maj 21, 2019
6,290 Herr Per.A.G D. Maj 21, 2019
6,289 Herr Mats B. Maj 21, 2019
6,288 MS Agnetha F. Maj 21, 2019
6,287 Herr Hans S. Maj 21, 2019
6,286 Herr Thomas L. Maj 21, 2019
6,285 Herr Björn S. Maj 21, 2019
6,284 Herr Nils B. Maj 21, 2019
6,283 Miss Ingela C. Maj 21, 2019
6,282 Herr Michael S. Maj 21, 2019
6,281 Herr Johan Erik Martin H. Maj 21, 2019
6,280 Herr Sascha G. Maj 21, 2019
6,279 Herr Peter K. Maj 21, 2019
6,278 Herr Fredrik J. Maj 21, 2019
6,277 Herr Peter T. Maj 21, 2019
6,276 Herr Thomas T. Maj 21, 2019
6,275 Herr Stellan F. Maj 21, 2019
6,274 Herr Per-Olof K. Maj 21, 2019
6,273 Herr Bengt O. Maj 21, 2019
6,272 Herr Stefan G. Maj 21, 2019
6,271 Herr Björn W. Maj 21, 2019
6,270 MS Elisabeth B. Maj 21, 2019
6,269 Herr Patrik A. Maj 21, 2019
6,268 MS Fredrik B. Maj 21, 2019
6,267 Herr Karl O. Maj 21, 2019
6,266 Herr Henrik L. Maj 21, 2019
6,265 Herr Daniel S. Maj 21, 2019
6,264 Herr Richard L. Maj 21, 2019
6,263 MS Marika J. Maj 21, 2019
6,262 Herr Björn S. Maj 21, 2019
Läs mer:

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/straffansvaret-for-rasistiska-symboler-ses-over/
https://www.regeringen.se/49f2a7/contentassets/8fc9e77e14264537bc2a50f4001b7e31/rasistiska-symboler-dir-2018-61.pdf

Artikel i SVD: Fler rasistsymboler kan bli förbjudna
Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna. 
https://www.svd.se/lagforslag-om-datalagring-i-september

Vårt öppna brev till Morgan Johansson när han först började tala om att förbjuda Tyr-runan från 2017:
https://www.asa-samfundet.se/tyr-runan/


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720