Våra Tjänster

Vad kan NAS erbjuda för tjänster?

Vi har mycket kompetenta Ceremoniförrättare som gör din/er stund till en fin upplevelse och ger dig/er ett minne för livet.

Bröllop:

Bröllopsceremonin planeras i samråd med paret. En färdig ceremoni presenteras, där det finns rum för särskilda önskemål och anpassningar för en mer personlig upplevelse. Paret står alltid i fokus under bröllopet, men även de närvarande ges möjlighet att delta på olika sätt i ceremonin för att hedra parets dag.

Nordiska Asa-samfundets bröllopsceremoni är enbart i religiöst syfte. Paret får tillsammans med nära och kära (om de så önskar) förklara sin kärlek inför Gudar, Gudinnor och högre makter med någon av våra Ceremoniförrättare.

Efter genomfört Bröllop kan paret välja att få ett Bröllopsintyg utfärdat av Ceremoniförrättaren. Samfundens bröllopsceremoni är inte juridisk bindande.

För mer information om bröllopsceremonin använd kontaktformuläret längst ner på sidan.

Priser

För medlemmar:
Om ena parten förnyat sitt medlemskap minst 1 gång: 500kr + ev. rese -och uppehållskostnader.

För icke medlemmar:
2500kr. Varav 1000kr går till Nordiska Asa-samfundet, och 1500kr går till förrättarens arvode samt eventuella rese -och uppehållskostnader.

Namngivelse:

Vi har två olika namngivelser, dels för barn upp till 16 år, dels för ungdomar från 16 år och vuxna.

Namngivelse av barn (under 16 år):
Görs i samråd med vårdnadshavare. Vi har en färdig ceremoni, om vårdnadshavarna önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Barnet, föräldrar och faddrar är alltid i fokus. Vårdnadshavarna har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Namngivelse av ungdomar (från 16 år) och vuxna:
Görs i samråd med den berörda. Vi har en färdig ceremoni, om den berörda önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Den som ska namnges är alltid i fokus. Den som ska
namnges har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Priser

För medlemmar:
När ena vårdnadshavaren är medlem i över ett år: 500:- ink. resa och uppehälle.

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.

Begravning/gravsättning:

Begravningsceremonin görs i samråd med den avlidnes anhöriga. Vi har en färdig ceremoni. I möjligaste mån ska den avlidnes vilja styra valen kring den kommande begravningsceremonin. För mer information om ceremonin får du av RBA.

Priser

För medlemmar:
Begravning/gravsättning om medlemmen varit medlem i över ett år så kostar det. 500: – i arvode till förrättaren plus eventuella rese och uppehållskostnader. Kan betalas av dödsboet

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.
eventuella rese- och uppehållskostnader som kan betalas av dödsboet.

 

Hjälp med att få namn, kortare text översatt till runor.

Vill du ha något namn, citat, kortare text i runor så kan vi hjälpa till med detta.
I tjänsten ingår eventuellt översättning från svenska/engelska till fornnordiska eventuellt urnordiska samt texten i Urnordiska (Äldre) Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken.

För medlem och icke medlem 10 kr/bokstav.
Kontakta Frank Ottosson, [email protected] med följande information:

  • Namn/Citat/Kortare text.
  • Vilken runrad du vill ha det i (Urnordiska/Äldre Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken).
  • Vill du ha texten på modern svenska, fornnordiska (fornvästnordiska/norrönska/Fornöstnordiska) eller eventuellt Urnnordiska.

Övrig information:

När tjänsten sker så tillkommer en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kost och logi: Räknas som mat samt sovplats på vandrarhem/värdshus.
Förbrukningsvaror så som marschaller mjöd o.s.v. står inte NAS för.
Arvodet/reseersättningen går till förrättaren.
Andra avgifter går till NAS.

(Uppdaterades 20211219)

 

Kontakta Thommy Vähäsalo för mer information.

I nedanstående formulär kan ni kontakta Thommy Vähäsalo, Riksblotansvarig för mer information.