Våra Tjänster

Vad kan NAS erbjuda för tjänster?

Nordiska Asa-samfundet har flera tjänster som vi erbjuder så väl medlemmar som icke-medlemmar.
Vi erbjuder tjänster så som Bröllopsceremonier, Namngivelser, Begravningscremonier, Samtalsstöd samt hjälp med översättning av texter, namn o.dyl till olika runrader.

Vi har mycket kompetenta Ceremoniförrättare som gör din/er stund till en fin upplevelse och ger dig/er ett minne för livet.

Bröllop:

Bröllopsceremonin planeras i samråd med paret. En färdig ceremoni presenteras, där det finns rum för särskilda önskemål och anpassningar för en mer personlig upplevelse. Paret står alltid i fokus under bröllopet, men även de närvarande ges möjlighet att delta på olika sätt i ceremonin för att hedra parets dag.

Nordiska Asa-samfundets bröllopsceremoni är enbart i religiöst syfte. Paret får tillsammans med nära och kära (om de så önskar) förklara sin kärlek inför Gudar, Gudinnor och högre makter med någon av våra Ceremoniförrättare.

Efter genomfört Bröllop kan paret välja att få ett Bröllopsintyg utfärdat av Ceremoniförrättaren. Samfundens bröllopsceremoni är inte juridisk bindande.

För mer information om bröllopsceremonin använd kontaktformuläret längst ner på sidan.

Priser

För medlemmar:
Om ena parten förnyat sitt medlemskap minst 1 gång: 500kr + ev. rese -och uppehållskostnader.

För icke medlemmar:
2500kr. Varav 1000kr går till Nordiska Asa-samfundet, och 1500kr går till förrättarens arvode samt eventuella rese -och uppehållskostnader.

Namngivelse:

Vi har två olika namngivelser, dels för barn upp till 16 år, dels för ungdomar från 16 år och vuxna.

Namngivelse av barn (under 16 år):
Görs i samråd med vårdnadshavare. Vi har en färdig ceremoni, om vårdnadshavarna önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Barnet, föräldrar och faddrar är alltid i fokus. Vårdnadshavarna har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Namngivelse av ungdomar (från 16 år) och vuxna:
Görs i samråd med den berörda. Vi har en färdig ceremoni, om den berörda önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Den som ska namnges är alltid i fokus. Den som ska
namnges har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Priser

För medlemmar:
När ena vårdnadshavaren är medlem i över ett år: 500:- ink. resa och uppehälle.

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.

Begravning/gravsättning:

Begravningsceremonin görs i samråd med den avlidnes anhöriga. Vi har en färdig ceremoni. I möjligaste mån ska den avlidnes vilja styra valen kring den kommande begravningsceremonin. För mer information om ceremonin får du av RBA.

Priser

För medlemmar:
Begravning/gravsättning om medlemmen varit medlem i över ett år så kostar det. 500: – i arvode till förrättaren plus eventuella rese och uppehållskostnader. Kan betalas av dödsboet

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.
eventuella rese- och uppehållskostnader som kan betalas av dödsboet.

Övrig information:

När tjänsten sker så tillkommer en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kost och logi: Räknas som mat samt sovplats på vandrarhem/värdshus.
Förbrukningsvaror så som marschaller mjöd o.s.v. står inte NAS för.
Arvodet/reseersättningen går till förrättaren.
Andra avgifter går till NAS.

Steget in i Asatron genom Initieringsrit.

Detta är en rit som utförs av någon av våra förrättare. I förrättarens närvaro och ledning genomgår du en rit där du frånsäger dig tidigare trosbekännelser och befäster din sanna tro.
Har du inte blivit döpt eller inte haft någon annan trosbekännelse, så kommer du endast att förkunna din asatro genom denna rit. Efter riten finns det möjlighet att lösa ett intyg där du med ditt och förrättarens namn befäster din asatro med samfundets gillande.

Denna rit utförs i samband med öppna blot som anordnas av det lokala blotlaget, riten som sådan är förhållandevis kort så därav kan den med fördel utföras efter utfört blot.

Skulle det vara så att du önskar att utföra denna rit i ett privat sammanhang kan vi ordna det, men då tillkommer kostnader för att anlita förrättare och resekostnader. Vid de tillfällen riten utförs i samband med blot är kostnaden 100 kr som oavkortat går till det lokala blotlaget, kostnaden går till att finansiera deras verksamhet. Det intyg som finns att lösa på plats om du så önskar har en kostnad på 60 kr som sedan tillfaller samfundet.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna genomföra riten då förrättaren kommer att vägleda dig genom det hela.
Det du behöver ordna innan riten är ett smycke eller annat betydelsefullt ting som du ska ta med dig till riten, förrättaren håller detta ting i förvar under riten, och återlämnas efter utförd rit.

Du måste också vara 16 år fyllda för att själv få ta detta beslut att genomgå riten, annars behövs målmans godkännande.
Kontakta ditt lokala blotlag för mer information.

Samtalsstöd.

Genom samtalsstöd hos NAS får du en personlig kontakt med någon av våra förtroendevalda, där du kan dela med dig av dina innersta känslor eller tankar.
Vi finns till för att vara ett stöd i situationer som är tunga eller svåra för dig.
Men vi kommer också att finnas här för dig som vill dela med av lyckliga tillfällen i ditt liv.
Vi behöver alla någon att prata med i förtroende, och då finns vi här just för dig.

Det råder tystnadsplikt på alla våra samtal och mejl.

Vi utger oss inte heller för vara professionella samtalspedagoger eller psykologer, vid våra begräsningar kommer vi att hänvisa vidare så du får den hjälp du behöver och vi finns då som stöd i det arbetet.

För att vi ska kunna erbjuda dig samtalsstöd behöver vi i första skedet inleda en dialog via mejl för att vi ska kunna bemöta dig på allra bästa sätt, samt boka in en tid för samtal om du så önskar det. Du behöver också uppge ditt medlemsnummer för
att vi ska kunna hantera ditt ärende. De förtroendevalda som arbetar med samtalsstöd gör detta på sin fritid utan ersättningar vilket gör att vi skyndsamt utifrån våra förutsättningar kommer återkoppla till dig.

Hjälp med att få namn, kortare text översatt till runor.

Vill du ha något namn, citat, kortare text i runor så kan vi hjälpa till med detta.
I tjänsten ingår eventuellt översättning från svenska/engelska till fornnordiska eventuellt urnordiska samt texten i Urnordiska (Äldre) Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken.

För medlem och icke medlem 10 kr/bokstav.
Kontakta Frank Ottosson, [email protected] med följande information:

  • Namn/Citat/Kortare text.
  • Vilken runrad du vill ha det i (Urnordiska/Äldre Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken).
  • Vill du ha texten på modern svenska, fornnordiska (fornvästnordiska/norrönska/Fornöstnordiska) eller eventuellt Urnnordiska.

(Uppdaterades 20230417)

 

Kontakt / Bokningsformulär:

Första steget för att komma i kontakt med oss är via detta formulär.