Våra Tjänster

Vad kan NAS erbjuda för tjänster?

Vi har mycket kompetenta Blotförrättare som gör din/er stund till en fin upplevelse och ger dig/er ett minne för livet.

Bröllop:

Bröllopsceremonin görs i samråd med paret. Vi har en färdig ceremoni, om paret önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Paret är alltid i fokus. Paret har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA.

Pris:

För medlemmar:
När ena parten är medlem i över ett år: 500:- ink. resa och uppehälle.

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500:- som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.

Namngivelse:

Vi har två olika namngivelser, dels för barn upp till 16 år, dels för ungdomar från 16 år och vuxna.

Namngivelse av barn (under 16 år): Görs i samråd med vårdnadshavare. Vi har en färdig ceremoni, om vårdnadshavarna önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Barnet, föräldrar och faddrar är alltid i fokus. Vårdnadshavarna har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Namngivelse av ungdomar (från 16 år) och vuxna: Görs i samråd med den berörda. Vi har en färdig ceremoni, om den berörda önskar göra ceremonin mer personlig är vi givetvis lyhörda för detta. Den som ska namnges är alltid i fokus. Den som ska
namnges har valt plats. För mer information om ceremonin får du av RBA. 

Pris:

För medlemmar:
När ena vårdnadshavaren är medlem i över ett år: 500:- ink. resa och uppehälle.

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.

Begravning/gravsättning:

Begravningsceremonin görs i samråd med den avlidnes anhöriga. Vi har en färdig ceremoni. I möjligaste mån ska den avlidnes vilja styra valen kring den kommande begravningsceremonin. För mer information om ceremonin får du av RBA.

Priser:

För medlemmar:
Begravning/gravsättning om medlemmen varit medlem i över ett år så kostar det. 500: – i arvode till förrättaren plus eventuella rese och uppehållskostnader. Kan betalas av dödsboet

För icke medlemmar:
2500: – var av 1000 till NAS och 1500: som går till arvode till förrättaren samt eventuella rese- och uppehållskostnader.
eventuella rese- och uppehållskostnader som kan betalas av dödsboet.

 

Hjälp med att få namn, kortare text översatt till runor.

Vill du ha något namn, citat, kortare text i runor så kan vi hjälpa till med detta.
I tjänsten ingår eventuellt översättning från svenska/engelska till fornnordiska eventuellt urnordiska samt texten i Urnordiska (Äldre) Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken.

För medlem och icke medlem 10 kr/bokstav.
Kontakta Frank Ottosson, fra[email protected] med följande information:

  • Namn/Citat/Kortare text.
  • Vilken runrad du vill ha det i (Urnordiska/Äldre Futharken, Yngre Futharken eller Stungna Futharken).
  • Vill du ha texten på modern svenska, fornnordiska (fornvästnordiska/norrönska/Fornöstnordiska) eller eventuellt Urnnordiska.

Övrig information:

När tjänsten sker så tillkommer en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kost och logi: Räknas som mat samt sovplats på vandrarhem/värdshus.
Förbrukningsvaror så som marschaller mjöd o.s.v. står inte NAS för.
Arvodet/reseersättningen går till förrättaren.
Andra avgifter går till NAS.

(Uppdaterades 20210314)

 

Kontakta Thommy Vähäsalo för mer information.

I nedanstående formulär kan ni kontakta Thommy Vähäsalo, Riksblotansvarig för mer information.