Driva Blotlag

Här kommer en liten inblick i hur det kan vara att driva ett blotlag inom Nordiska Asa-samfundet, det är lätt och tro att det är väl bara och dra ihop ett par goa gubbar och gummor och ut och hålla ett blot men inom NAS är vår ambition att alla blotlag ska drivas på samma sätt så när man deltar i ett öppet blot ska man känna igen sig oavsett vilket blotlag man besöker, och för att uppnå detta behövs det lite ordning och reda i blotlaget.

Det är viktigt att komma ihåg att vara med i ett blotlag är ingen rättighet eller självklarhet, man går med en tight grupp människor
som genom hårt arbete försöker driva och föra asatron i sitt område framåt så det kan växa sig ännu starkare, en grupp som är och funkar som en familj, som alltid ställer upp och lyssnar på varandra i med och motgångar. Att få äran att ingå i en sådan grupp är exklusivt och bör tas på största allvar, man bör överväga noga om man verkligen orkar och vill ta på sig det ansvar man får när man går med i ett blotlag.
Det är ingen grupp man bara kan åka räkmacka på utan att lyfta ett finger eller tillhöra bara för att det låter ”coolt”. Här krävs engagemang och viljan att hjälpa till.

Att driva ett blotlag skulle man kunna jämföra med att driva en förening, man har ett namn, ett mål, bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, besluten.

För att få detta och fungera så behöver man vara ett antal medlemmar, det är för mycket att göra för en eller två personer då det kan innebära mycket jobb med planering, inköp, ev. tillstånd av information, allt som ska ombesörjas på blotplatser före blotet
och efter, transportör/samåkning, ev. hyra av lokal, mat/grillplats m.m.

Blotlaget behöver därför innehålla en blotlagsledare, en eventansvarig, en kassör, två blotförrättare så ett minimum om 5 medlemmar men fler medlemmar är att föredra så att arbetsuppgifterna lättare kan fördelas, detta med tanke på att alla har vi våra liv med familjer, jobb, företag och kanske andra aktiviteter på fritiden inom sport och annan frivillig verksamhet som upptar mycket tid av oss, här kommer en liten beskrivning av hur det kan se ut i arbetsfördelningen beroende på vilken roll man har i blotlaget.

Varje blotlag måste ha en ledare som håller ihop blotlaget en person som medlemmar har förtroende för och som vill ta ansvar, någon som medlemmar kan ta kontakt med, som kallar till möten, fördelar arbetsuppgifter, planerar tiden för blot och andra aktiviteter inom blotlaget, av rapporterar till RBA 2ggr om året, håller kontakt med DBA.

Någon i blotlaget ska vara eventansvarig som ser till att planera för vilken plats blot ska hållas på, om det behövs tillstånd av myndighet på platsen för blotet, ser till att material finns, ev. mat/ lokal/hyra, plats för gille, samåkning/transport, ska man exempelvis hålla ett öppet blot på Anundshög och man räknar med att bli många deltagare samt att man misstänker att det kommer att dra till sig många åskådare då det är allmän plats så kräver det tillstånd av myndigheterna.

En i blotlaget måste ha koll på ekonomin så en kassör behövs som har koll på medlemslista, inköp förbrukningsmaterial, kvitton, beställningar från samfundet, ev. avgifter inom blotlaget.

I blotlaget så behöver man helst ha två blotförrättare då det av rent praktiska själ är att föredra då en är styrande i blotet och en assisterar, att själv vara blotförättare kan vara ganska betungande särskilt när det är ett blot med många deltagare. Det ligger ett ganska tungt ansvar på en blotförättare då ett lyckat blot innebär en hel del förberedelser, som vilka makter som ska bjudas in att delta i blotet, ta fram fakta om platsen man ska utföra blotet på, att man är på läst och har förövat ceremonin i förväg, att kunna tala och göra sig hörd inför deltagarna i blotet, man bör också vara på plats i god tid innan så att man är mentalt förbered så att man har hunnit och landa tagit in platsen och inte är stressad för att man har snålat med tiden för förberedelserna på platsen.

Som avslutning så vill jag säga några ord om att jobba i en grupp, för att lyckas med att få alla att jobba tillsammans och få alla att jobba i samma riktning i en grupp eller som i detta fall i ett blotlag så är det viktigt att man lär känna varandra vilka styrkor och svagheter som finns i gruppen och vilka som är lämpade i de olika rollerna, särskilt om man inte känner varandra sedan tidigare, och att man tar den tiden på sig så kommer förutsättningarna för att lyckas driva ett blotlag att öka betydligt.

Lycka till, Äring och Frid.

Vid frågor kring att starta eller ansluta ett blotlag till Nordiska Asa-samfundet kontaktar närmast ansvarig DBA eller RBA.
* DBA = Distriktsblotsansvarig
* RBA = Riksblotsansvarig.

/ Patrik Bergman, Distriktsansvarig Mälardalen 2021
Kristian Svensson Blotlagsledare Blotlag Sleipner, Östergötland 2021

Detta finns som att laddas ner som ett dokument, ladda ner dokumentet här