Asavisir

Vi baserar vår Asatro på en Asavisir som definieras av följande punkter:

a_farm_by_the_water_by_binaryreflex-d7krale
Bevarande av traditioner:
Vi ser det som en viktig del av våra liv att komma ihåg vilka vi är och var vi kom ifrån. Vad som format oss till dem vi är idag.
Detta minns vi mest på våra högtider och genom bevarandet av våra urnordiska traditioner.
När våra förfäder beslutade sig för att slå sig ned i den karga Norden började en kamp mot naturen som har format oss till dem vi är idag. Brytandet av mark och sten drev människor till nästan övernaturliga dåd för att göra länderna i norr beboeliga. Det krävdes slit i generationer efter generationer. Att glömma detta är ett helgerån. Vi ska minnas detta genom våra traditioner och det är vår plikt att upplysa andra om innebörden av våra traditioner.

Kost:
I karga Norden fanns det inte mycket att välja på. Som tur är så har utbudet ökat i takt med byggandet av Norden och i takt med att handeln med andra länder ökade.
Nordbor levde och bör leva från det som naturen kan ge. Vi ska helst inte tillsätta konstgjorda ämnen eller gifter. En ren kost som är närproducerad är att föredra. Vi äter inte heller mat som helgas åt andra gudar eller andra religioner.

Djur och natur:
Vi har respekt för allt levande och visar vördnad inför djur och natur. Som Asatroende har man alltid en nära kontakt med naturen och ska ha förståelse för allt levande. Vi uppskattar att vara ute i friska luften och arbetar för ökad friskvård och ökad kunskap om djur och natur.

Respektera våra äldre:
Att ha respekt och visa omvårdnad inför våra äldre är självklart. Det är våra äldre som byggt samhället vi idag lever i. Att visa äldre respekt och tacksamhet för deras slit är naturligt. Vi motsätter oss det inhumana och ovärdiga sätt som många äldre får uppleva på hem under sina sista levnadsår. Vi motsätter oss också system som gör detta till en vardag.
Ett av Asa-samfundets mål är att kunna driva egna ålderdomshem i samfundets regi där dom gyllene sista åren kan levas ut i värdighet och med guldkant i tillvaron.

Familj:800px-Partnachklamm_rb
Familjen är central i en Asatroendes liv. Familjens intressen är viktiga och man ska värna om sin familj. Alla familjemedlemmar, djur som människor ska bemötas med respekt och förståelse. Att ha starka familjeband stärker vår tro och ger en bra grogrund för att låta våra traditioner och ursprung leva vidare.

Kvinnors rätt:
Vi ser det som en självklarhet att kvinnor har samma rättigheter som en man. Inga sådana skillnader göres inom asatron. Sen kan såklart kvinnor och män ha olika intressen och inriktningar i livet vilket självfallet ska värderas lika och uppmuntras.

Förfäder:
Våra förfäders slit ska aldrig glömmas. Det är vår plikt att hedra och minnas och sprida våra förfäders dåd vidare. Inget av allt vi idag tar för givet hade varit möjligt om inte våra förfäder slitit och arbetat för en bättre framtid för sina efterkommande.
Vi ska aldrig förringa eller glömma och vi ska hedra dem i tankar och via handlingar.
Alla har vi en skyldighet att lyssna och minnas, att anteckna och bevara våra förfäders verk. Så att eftervärlden kan föra det arvet vidare.

Mänskliga rättigheter:
Vi skriver under på FN´s deklaration om mänskliga rättigheter.

Här kan du ladda ner Asavisir i form av PDF fil.


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720