Nidingar

  367

  Nidingar kränker kvinnors integritet

  För oss Asatroende inom Nordiska Asa-samfundet så finns det en hel del som vi önskar vore högre skattat i dagens samhälle! Att var och en strävar efter att hålla sin heder högt är en av dem. Någon motsvarighet till den heder var och en av oss försöker föra sig med finns det spår av i moderna samhället, men begreppen som hör hit har urholkats kraftigt. Man bör höja sin röst och säga ifrån när någon utsätts för en negativ handling, speciellt när den handlingen kränker individens rätt till sin egen kropp!

  Ett samhälle och land där var och en håller hedern högt vore gott för alla människors utveckling. Om man på något sätt bringar skam och nesa över sig själv har man ett ansvar att se över sina handlingar och göra vad man kan för att återupprätta hedern, även om det innebär obekväma situationer eller att svälja sin stolthet. Vi har tappat en viktig del i vår tillvaro genom att man idag många gånger inte behöver ta ansvar för sina handlingar, bara man har ”rätt” ursäkt – Och det handlar många gånger om hårklyverier och retorik istället för att man tar ansvar för sina handlingar och gör rätt för sig!

  För en Asatroende är familjen central, vi hedrar våra förfäder och skyddar vår familj samtidigt som vi bereder vägen för våra efterkommande. Våld eller övergrepp mot barn och kvinnor har ingen plats i vår tro, speciellt inte i situationer där de parter som är inblandade i en händelse känner varandra och har någon form av förtroenderelation. Må det sen vara föräldrar emellan, barn eller en kollega. Den som brukar sin fysiska styrka eller förtroendekapital för att ta för sig av någon annan mot deras vilja har tappat all sin heder med sin gärning! Att ta för sig av en främmande person eller ytligt bekant är lika illa!

  Vi Asatroende ser med förakt på de svaga individer som utan skam tar för sig av andra! Våra kroppar är våra egna, och ingen har rätt till dem annat än vad individen gett samtycke till eller vad nöden för tillfället kräver. Ingen ska behöva utstå att någon tar för sig av dennes kropp mot deras vilja.

  Vi vill att en kvinna eller flicka ska kunna röra sig fritt utan att vara orolig för att någon ska ge sig på hennes kropp. Om det är mitt på dagen eller mitt i natten spelar ingen roll, ej heller om det är i hemmet, på allmän plats eller i miljöer som arbete eller skola.

  Alla ska kunna röra sig i samhället och på olika sociala forum utan att utsättas för andra som söker utnyttja dem, men det är ännu viktigare när det kommer till våra barn.

  Vi kallar en person utan heder för Niding eller Nidingr, och en sådan person har ingen rätt att förvänta sig att bli behandlad med heder av andra. Har man ingen heder själv, och inte gör vad som står i ens makt för att återupprätta den så ska inte andra tvingas möta en sådan individ med heder. En Niding har förbrukat sin rätt att kunna ställa kravet på att andra ska bemöta denne med heder!

  Att skylla ifrån sig är inte hederssamt! Bruk av alkohol eller andra droger är inte en godtagbar ursäkt för att slippa ansvar, man ska likväl stå för sina gärningar. Ej heller har vi någon förståelse för att man bedrägligt använder alkohol eller droger för att få någon mer tillgänglig, det är likväl ett övergrepp som man ska stå till svars för. Vi är extremt främmande inför ursäkten att man inte lyckats förstå att samtycke saknats, och det kan inte på något sätt ses som hederssamt att någon eller några tar för sig av en (eller flera) andra utan att ha fått tydliga signaler om samtycke! I våra ögon kan man inte undgå att märka om någon villigt ger sig till en annan – Saknas denna tydliga signal eller man är osäker bör man inte ta vidare steg innan man säkerställt att det uppskattas! Det går inte att misstolka en tydlig signal om samtycke, och om alla inblandade är lyhörda och tydliga så ska inte en utnyttjandesituation kunna uppstå.

  I Sverige gäller svensk lag, och den respekteras av oss medlemmar i Sverige såklart. Men vi kan uttrycka ett missnöje med att domstolar och lagen gör gällande att en individs tolkning av en situation, när det gäller intimitet och våra kroppar, kan bereda att en niding går fri eller får strafflindring. Inte heller håller vi med om att en person som är straffmyndig (eller närapå nått den åldern) på något sätt förtjänat ett lindrigare straff än en äldre – Undantaget de som begått gärningen förr, de har tydligen inte förstått det felaktiga och bör få en påföljd som säkerställer att de inte kan förstöra fler liv.

  Att fler och fler fall där gärningsmännen agerar i grupp dykt upp ser vi mycket negativt på, och ser det som grövre. Det är fega stackare som i grupp finner modet att ta för sig av någon mot deras vilja!

  Vi fortsätter vår kamp för att NAS värderingar ska bli synliga i samhället och väcka liv i begrepp som heder, ansvar och respekt – Dessa kan aldrig omförhandlas politiskt eller juridiskt utan har för oss redan en tydlig innebörd. Vi hoppas denna innebörd ska nå ut till hela samhället! Vi hoppas att vår Asavisir blir ett tydligt exempel som andra tycker är gott värt att följa.

  Vid Oden!

  Föregående artikelNaturens kall och Asatro
  Nästa artikelVarför jag blev Asa-troende