Styrelsen

Nordiska Asa-samfundets Styrelse 2021-2023

Senast antagna stadgar finns HÄR

Gruppfoto på NAS Styrelse 2021-2023
Från vänster: Kristian Svensson, Elise Lövqvist, Christian Södergren, Håkan Ljunggren, Thommy Vähäsalo, Stenar Sonevang, Frank Ottosson, Lena Salomonsson. (Saknas Ómar Þröstur Richter och Jozef Schimmel)
Håkan Ljunggren
Ordförande

Falköping

hakan.ljunggren@asa-samfundet.se
Ómar Þröstur Richter
Vice Ordförande samt Ledamot

Reykavik

omar.richter@asa-samfundet.se
Lena Salomonsson
Sekreterare samt Suppleant

Målilla

lena.salomonsson@asa-samfundet.se
Stenar Sonevang
Ledamot

Norrköping

stenar.sonevang@asa-samfundet.se
Kristian Svensson
Ledamot

Sjögestad

kristian.svensson@asa-samfundet.se
Frank Ottosson
Ledamot

Målilla

frank.ottosson@asa-samfundet.se
Christian Södergren
Ledamot

Värnamo

christian.sodergren@asa-samfundet.se
Thommy Vähäsalo
Ledamot

Värmland

thommy.vahasalo@asa-samfundet.se
Elise Lövqvist
Suppleant

Uppsala

elise.lovqvist@asa-samfundet.se
Jozef Schimmel
Suppleant

Uppsala

jozef.schimmel@asa-samfundet.se

Här hittar du våra kontaktpersoner i respektive region.

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Övrig kontakt


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720