Styrelsen

Senaste antagna stadgar finns HÄR

Nordiska Asa-samfundets Styrelse 2019-2021 består av följande medlemmar:

Håkan Ljunggren
Ordförande

Falköping

hakan.ljunggren@asa-samfundet.se
Stenar Sonevang
Ledamot/Talesperson

Norrköping

stenar.sonevang@asa-samfundet.se
Þröstur Richter
Ledamot

Reykavik

Tommy Kilenius
Ledamot, Sekreterare samt Medlemsansvarig

Karlskoga

tommy.kilenius@asa-samfundet.se
Kristian Svensson
Ledamot samt Eventansvarig

Sjögestad

kristian.svensson@asa-samfundet.se
Frank Ottosson
Ledamot, Webbansvarig och redaktör Valknuten

Målilla

frank.ottosson@asa-samfundet.se
Cajsa Falk
Ledamot, Vice RBA

Upplands-Bro


Här hittar du våra kontaktpersoner i respektive region.

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Övrig kontakt


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720