Styrelsen

Senaste antagna stadgar finns HÄR

Nordiska Asa-samfundets Styrelse 2019-2021 består av följande medlemmar:

Ordförande

Ordförande

Håkan Ljunggren

Falköping
Kontakt:
E-mail: hakan.ljunggren@asa-samfundet.se

Ledamot samt Talesperson

Ledamot samt Talesperson

Stenar Sonevang

Norrköping
Kontakt:
E-mail: stenar.sonevang@asa-samfundet.se

Ledamot

Ledamot

Þröstur Richter

Reykavik

Ledamot, Sekreterare samt Medlemsansvarig

Ledamot, Sekreterare samt Medlemsansvarig

Tommy Kilenius

Karlskoga
Kontakt:
E-mail: tommy.kilenius@asa-samfundet.se

Ledamot samt Riksblotsansvarig

Ledamot samt Riksblotsansvarig

Peter Kåhl

53, Märsta
Kontakt:
E-mail: peter.kahl@asa-samfundet.se

Ledamot

Ledamot

Ellinore Högstedt

Västervik
E-mail: elinore.hogstedt@asa-samfundet.se

Ledamot samt Eventansvarig

Ledamot samt Eventansvarig

Kristian Svensson

Sjögestad
E-mail: kristian.svensson@asa-samfundet.se

Suppleant 1, Webbansvarig och redaktör Valknuten

Suppleant 1, Webbansvarig och redaktör Valknuten

Frank Ottosson

Målilla
E-mail: frank.ottosson@asa-samfundet.se

Suppleant 3

Suppleant 3

Cajsa Falk

Här hittar du våra kontaktpersoner i respektive region.

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Övrig kontakt


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720