Framtid

Vision över känslan av ett Asa-tempel
Vision över känslan av ett Asa-tempel

Vi inom Asa-samfundet arbetar aktivt för en framtid där Asa-tron får en mer framträdande roll i samhället igen. Detta göres såklart genom att få fler medlemmar och också genom att synas mer i samhället. Som medlem bidrar du till att förverkliga dessa planer och bygga en stark sammanhållning i samhället.


Vi arbetar aktivt för att:

 • Bevara traditionerna sedan fornnorden, såsom valborgs-eldarna, midsommar, blot, julbockar med mera.
  Vi är självklart inte främmande för nya element i våra traditioner men vill bevara det gamla, det vi trivs med. Det Nordiska.
 • Statyer. Vi kommer att utforma och börja placera ut statyer och andra minnesmärken runt i Norden igen. Så som det en gång var. Vi kommer också bidra med medel till restaureringen av minnesmärken, fynd och artefakter från fornnorden.
 • Kosthållning. Ett aktivt arbete för bättre och sundare kosthållning. En kost utan konstgjorda tillsatser eller färgämnen. Dessa ämnen har vi inga behov av och bör exkluderas från all kost. Speciellt inom inrättningar där individer själva inte kan välja. Så som skolor, sjukvård och äldreboenden.
  Du kan ladda ner ett specialkost-intyg för skola/förskola här som är speciellt framtagen för oss Asatroende.
 • Natur och djur. En ökad förståelse för djur och natur innebär mer tid utomhus med praktiska göromål i skolan. Samt ökade möjligheter för den typen av undervisning.
 • Gudahov. (tempel) Vi har idag planer och ritningar på Asa-centrum som vi kommer att bygga så snart vi har medlemsunderlaget och ekonomiska möjligheter. Förutom att bygga Asa-centrum eller gudahov kommer vi arbeta för att driva lokaler eller platser där Asa-troende kan träffas och utöva sina seder och bruk.
  Vi kommer självklart att försöka bygga minst ett Asa-centrum eller liknande i varje land i Norden och där vi har medlemsunderlag.
  När vi har Asa-centrum/Gudahov klart kommer vi även att bygga begravningsrös och ombesörja att man kan bli både vigd och begravd i sin egen tro.
 • Äldreboende. Ett viktigt mål för oss är att säkerställa en bra ålderdom för våra medlemmar. Vi har därför beslutat att driva ålderdomshem i Asa-samfundets regi när möjlighet finnes.
  Ett sådant ålderdomshem kommer att drivas med inriktning på nordiska traditioner och nordiskt synsätt. Samfundet kommer skjuta till medel för att säkerställa kvaliteten på både boende och förtäring. Ingen nöd ska behöva drabba dom som byggt detta land till oss.
  Vi kommer ha nordiska traditioner med nordisk kosthållning där dom boende självklart kan hjälpa till för att få den hemlagade maten klar och på bordet. Ett boende där det finns goda möjligheter till frisk luft och en trädgård att njuta av solen i. Ett boende där det finns tillgång till en extra kopp kaffe och en extra smörgås. Detta borde vara en självklarhet men är det tyvärr inte i dagens samhälle.

 

Tortempel 2014 bottenvåning
Bottenvåningen av Asa-centret
3d_3_2014
Utsirade trästatyer av Gudar/Gudinnor längs med väggarna
3d_2014
Byggs så snart möjligheter finns

 

 

 

 

 

 

Övervåning i Asa-centrum
Övervåning i Asa-centrum
2a våningen med öppning i mitten mellan räcket
2a våningen med öppning i mitten mellan räcket