Blotlag

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Blotlag Bifrost
Stockholm

Blotlagsledare
Tommy Viklund

tommy.viklund@asa-samfundet.se
Blotlag Draupnir
Småland

Blotlagsledare
Peter Karlsson

peter.karlsson@asa-samfundet.se
Blotlag Gungnir
Västra Götaland

Blotlagsledare
Håkan Ljunggren

hakan.ljunggren@asa-samfundet.se
Blotlag Idavallen
Värmland

Blotlagsledare
Thommy Vähäsalo

thommy.vahasalo@asa-samfundet.se
Blotlag Sleipner
Östergötland

Blotlagsledare
Kristian Svensson

kristian.svensson@asa-samfundet.se
Blotlag Särimner
Skåne

Blotlagsledare

info@asa-samfundet.se
Blotlag Vergelmer
Norrland

Blotlagsledare
Nils Bergström

nils.bergstrom@asa-samfundet.se
Blotlag Yggdrasil
Småland

Blotlagsledare
Lena Salomonsson

lena.salomonsson@asa-samfundet.se
Blotlag Ymer
Uppsala

Blotlagsledare
Elise Lövqvist

elise.lovqvist@asa-samfundet.se