Blotlag

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Blotlag Bifrost
Stockholm

Blotlagsledare
Cajsa Falk

cajsa.falk@asa-samfundet.se
Blotlag Draupnir
Småland

Blotlagsledare
Christian Södergren

christian.sodergren@asa-samfundet.se
Blotlag Grimsa
Uppsala

Blotlagsledare
Pontus Arthursson

pontus.arthursson@asa-samfundet.se
Blotlag Gungnir
Västra Götaland

Blotlagsledare
Håkan Ljunggren

hakan.ljunggren@asa-samfundet.se
Blotlag Idavallen
Värmland

Blotlagsledare
Thommy Vähäsalo

thommy.vahasalo@asa-samfundet.se
Blotlag Sleipner
Östergötland

Blotlagsledare
Kristian Svensson

kristian.svensson@asa-samfundet.se
Blotlag Särimner
Skåne

Blotlagsledare

info@asa-samfundet.se
Blotlag Vergelmer
Norrland

Blotlagsledare

info@asa-samfundet.se
Blotlag Yggdrasil
Småland

Blotlagsledare
Frank Ottosson

frank.ottosson@asa-samfundet.se