Tio viktiga platser att besöka: Ale Stenar Kåseberga Skåne

2111
Tio viktiga platser att besöka: Ale Stenar Kåseberga Skåne.

Utan inbördes rangordning är här tio av dom viktigaste platserna i Sverige att besöka för både asatroende och historieintresserade. Den här listan kan komma att utökas och anser ni att någon plats bör vara med så maila gärna in till [email protected]

Ale Stenar är Sveriges största skeppssättning och vad det egentligen är är omtvistat än idag, vissa säger att det är ett monument över en storman och andra säger att det är en astronomisk kalender men vad det än är så är Sveriges svar på Stonehenge en viktig plats och att göra ett sånt enormt arbete runt Vendeltid betyder självklart att det var viktigt för då tidens människor att visa något men vad?

Området har varit en speciell plats under tusentals år, även långt innan Ales Stenar uppfördes. Arkeologer från Riksantikvarieämbetet har t ex hittat en förmodad långdös, en närmare 5 500 år gammal stenåldersgrav, vid en provutgrävning som genomfördes intill Ales Stenar.

Det fascinerande monumentet består idag av 59 resta stenblock placerade i en gigantisk skeppsform. Med 70 meter i längd och 19 meter i bredd utgör Ales Stenar Sveriges största bevarande skeppssättning. Skeppsformade stensättningar som denna brukar vara gravar, men Ales Stenar är fortfarande mycket omdebatterat Ales Stenars funktion är liksom dess datering omdebatterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra. Skeppssättningar brukar av arkeologer främst tolkas som gravmonument eller kultplatser från 700 – 1 000 talet. En annan möjlig förklaring som framställts är att Ales Stenar har fungerat som en solkalender. Monumentet tycks vara anlagt så att solen vid sommarsolståndet går ned i monumentets nordvästra förlängning och går upp i den motsatta riktningen vid vintersolståndet. Vad än avsikten ursprungligen har varit, måste man anta att betydelsen har varit kopplad till något centralt och viktigt i människors liv.

Arkeologer och geofysiker undersökte platsen år 2006 med hjälp av georadar och magnetometer, som gör det möjligt att se konturer av det vad som döljer sig under markytan på olika nivåer. Undersökningarna visade att Ales Stenar är betydligt större och har en mer komplex struktur än vad som syns idag ovan mark. Under markytan döljer sig spår av flera strukturer, både efter en mindre skeppssättning (ca 39 x 11 m), två runda dösar (ca 6 m diameter) och en stor cirkelformad struktur med en rektangulär stensättning i mitten.

Ale Stenar har med all säkerhet fungerat som traktens plats för Blot, bröllop och ting det kan vi nästan med säkerhet säga sen får väl de lärda säga vad dom vill.

År 1989 gjordes en arkeologisk undersökning av platsen och här följer ett citat från populär historia från februari 2006.

Men trots att skeppssättningar brukar tolkas som gravmonument upptäcktes inga spår efter en centralgrav i mitten av skep­pet. Däremot hittades kremerade ben i ett lerkärl i södra delen.

-Kärlet var ”odiskat” och kunde utifrån ett kol-14-prov på en fastbränd matskorpa dateras till vendeltid (550–790 e Kr). Den dateringen fick vi också på det träkol som hittades under en av de få orörda stenarna i anläggningen. Men kärlet kan ha lagts ned i marken innan Ales stenar anlades, säger Märta Strömberg.

Totalt har sju kol-14-prover tagits på platsen. Ett av proverna visade sig vara från stenåldern, medan resten är från yngre järnålder – företrädesvis vendeltid, perioden före vikingatiden slut på citat.

Flera stenar har skål gropar eller det vackrare namnet älvkvarnar man misstänker att stenarna helt enkelt har stulits från stenålders gravar men varför måste det vara så?
Kan det inte ha gjorts när man rest stenarna?

Vi får helt enkelt hoppas att framtidens arkeologer får mer pengar av de styrande vilket jag personligen betvivlar.
Till slut avslutar jag med en dikt av Anders Österling från 1933.

“Där kusten stupar mellan hav och himmel
har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel
med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn
vid brus av Östersjön,
som ensam vet, vad minnesmärket menar.”

Vill du läsa hela dikten så finns den här:

https://www.osterlensyd.se/huvudsida/sevardheter/alesstenar/diktalesstenar/

Peter Kåhl Riksblotsansvarig Nordiska Asa-samfundet…

Föregående artikel10 viktiga platser att besöka: Gamla Uppsala
Nästa artikelTio viktiga platser att besöka: Finnestorp i Larvs socken, Västergötland