Övrig kontakt

Övrig kontakt

Webansvarig & Redaktör för Valknuten

Webansvarig & Redaktör för Valknuten

Frank Ottosson

Kontakt:
E-mail: frank.ottosson@asa-samfundet.se

Event Ansvarig

Event Ansvarig

Kristian Svensson

Kontakt:
E-mail: kristian.svensson@asa-samfundet.se | event@asa-samfundet.se