back to top
Blotlag Ymer, Uppsala

Blotlaget Ymer (fd Grimsa) finns i Uppsala/Västerås och anordnar olika arrangemang, så som privata och öppna blot, men även olika träffar m.m.

Blotlagsledare:Ledamot Elise Lövqvist

Elise Lövqvist

Välkommen att ta kontakt med blotlaget via detta formulär: 

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namnuppgifter

Ymers evenemang:

Läsvärt

Blotlag. Ett blotlag är en grupp människor som samlas regelbundet för att blota ihop. Ett blotlag inom Nordiska Asa-samfundet måste följa samfundets stadgar. Alla i blotlaget måste vara medlemmar i NAS (Nordiska Asa-samfundet). Bilda NAS anslutet blotlag: Om du vill bilda ett blotlag kontakta oss för närmare information. Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag och vill ansluta er till Nordiska Asa-samfundet? Ta då kontakt med oss.


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig E-post: [email protected] Tel: 08-519 70 720