back to top
NAS Blotlag Yggdrasil Småland

Blotlaget Yggdrasil finns i Småland och anordnar olika arrangemang, så som privata och öppna blot, men även olika träffar m.m.

Blotlagsledare:
styrelsemedlem lena salomonssonLena Salomonsson

Välkommen att ta kontakt med blotlaget via detta formulär:

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namnuppgifter

Yggdrasils evenemang:

Läsvärt

Blotlag.
Ett blotlag är en grupp människor som samlas regelbundet för att blota ihop. Ett blotlag inom Nordiska Asa-samfundet måste följa samfundets stadgar. Alla i blotlaget måste vara medlemmar i NAS (Nordiska Asa-samfundet).

Bilda NAS anslutet blotlag:
Om du vill bilda ett blotlag kontakta oss för närmare information.
Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag och vill ansluta er till Nordiska Asa-samfundet? Ta då kontakt med oss.


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720