Hälsningsfrasen Hell

Varför vi använder Hell som hälsningsfras och under blot.

Hell är ett gammalt hälsningsord från fornsvenskans ord hæll (edit: ej att förväxla med fornsvenskans heel som senare också stavades hell innan det blev häl,; fotdel).
Det är också en biform av ordet hēl som betyder hel, helbrägda o.s.v och som sen blev isländskans heill.

När vi t.ex säger “hell dig” så är det som danskans hil dir. Det betyder då ungefär som “var hälsad“. Men som adjektiv betyder ordet hæl också lycka och hälsa.
Så du kan jämföra vårt hell med de båda latinska vardagliga hälsningsfraserna salvē som kommer från ordet salvus och som betyder frisk, helbrägda och ordet ave som var en romersk vardaglig hälsning och som betyder hell. Det ordet användes senare också mest i (kristna) religiösa sammanhang.

Men det var i äldre tid en hälsningsfras liktydigt med god dag o.s.v.
För det fanns inte några ord som motsvarar de senare hälsningsfraserna god morgon/god dag/god kväll förrän i mitten på medeltiden ungefär.
Och det tog ännu längre fram ända till 1800-talet innan Götiska förbundet började använda vårt ord “hej” som hälsningsfras här. Men ordet hej kommer från fornsvenskans hei och finns i texter som hey/hei/häy o.s.v från 1500-talet men då med en helt annan betydelse: det var ett uttryck för munterhet och glädje, ungefär som ordet hurra men det var också ett uttryck för som protest, vid smärta o.s.v.

Så användningen av ordet hell förändrades under medeltiden precis som många andra ord och kom sen bara att användas mer vördnadsfullt i främst bibliska, poetiska eller högtidliga sammanhang samt när det gällde kungligheter. Men den ursprungliga betydelsen var som en hälsningsfras, i både germanska språk och i det latinska språket.

Hell nämns vid flera tillfällen i våra gamla skrifter. Till exempel:

Havamal:
2. I givande, hell er!
Gäst är in kommen,
Sägen, var sitta han skall!
Brått har den,
som på bränderna vid härden
skall fresta, vad framgång han får.

Sången om Sigrdriva:
3. »Hell dag!
Hell dagens söner!
Hell natt och närmaste fränka!
Blicken på oss
med blida ögon,
gen seger åt oss, som här sitta!

4. Hell eder, asar!
Hell er, asynjor!
Hell dig, du givmilda jord!
Ord och visdom
oss två given
och läkande händer i livet!»


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720