Gudinnor

Våra gudinnor är främst uppdelade i två stycken släkten: Asar och Vaner – och till viss del jättar och alver. Olika gudinnor besitter olika egenskaper och har olika personligheter. Man blotar till olika gudinnor för olika tillfällen. Många gudinnor har fler än ett namn. Inom asatron finns över hundra namngivna gudamakter, här är ett urval.

EIR

Eir, som betyder ”fred” eller ”försoning”, är läkekonstens gudinna. Det är henne man bör blota till om man vill råda bot på sjukdomar eller krämpor.

JORD

Jord, även känd som Fjorgyn, är en jättinna som har mycket nära band till asarna och fullt tillträde till Valhalls inre salar. Hon råder över jorden och allt som gror i den.
Jord är Odens första fru och mor till Tor. Hon är dotter till Natt och Anar, halvsyster till Dag och Aud.

FREJA

Freja, även känd som Fröa, Valfreja eller Vanadis, är Frejs syster och de båda är av vanasläkte. Hon är en kärleks- och fruktbarhetsgudinna. Freja är även kunnig i sejd och beskrivs som vackrast av alla gudinnor. Hon är dotter till Njord. Med sin make Od har hon döttrarna Hnoss och Gersimi.
Freja är ledare över valkyriorna som betraktar de döda och för dem till efterlivet. Hälften av de som stupar i strid hamnar i hennes borg Folkvang, den andra hälften hamnar hos Oden i Valhall. Då hon välkomnar och huserar de stupade i sin borg så skulle man även kunna kalla henne för en dödsgudinna.

Frejas vagn dras av två katter. Hon har även ett vildsvin vid namn Hildisvin. Freja äger en falkhamn, som tillåter den som använder den att förvandlas till en falk.

Hon äger även halssmycket Brisingamen, som beskrivs som världens vackraste smycke. Det smiddes av de fyra dvärgarna – Grer, Berling, Dvalin och Alfrik. Dvärgarna ville dock inte sälja det till Freja, utan hon var tvungen att spendera en natt med var och en av dem för att komma över det – vilket hon gjorde. Då Oden fick reda på detta blev han så rasande att han tvingade Freja att starta krig mellan två människokungar. Kungarna och dess härar krigar på dagen, förvandlas till sten på natten och väcks åter till liv dagen efter – för att fortsätta kriget. Detta krig ska inte upphöra förrän Ragnarök.

Då den avundsjuke Loke fick höra om smycket så bestämde han sig för att stjäla det. Han vakade utanför Frejas borg varje natt, dock hon glömde aldrig att låsa dörren. Loke fann då en liten spricka i dörren, han skiftade gestalt till en liten fluga och köp igenom den. I sängen låg Freja och sov med smycket runt sin hals. Smyckets spänne var nedvänt mot sängen, så Loke kunde inte knäppa upp det utan att väcka henne. Han skiftade då gestalt till en loppa och bet henne i kinden så att hon vaknade till och vände sig. Loke kunde då enkelt knäppa upp spännet och stjäla smycket.

Han gömde sedan smycket vid ett skär vid namn Singasten, skiftade gestalt till en säl och lade sig för att vakta det. Asen Heimdall förstod att Loke låg bakom stölden då han fick höra om den. Även han skiftade då gestalt till en säl och begav sig till Singasten. Det blev en hård kamp mellan ”sälarna”, dock Heimdall segrade till slut och gav tillbaks smycket till Freja.

Jättarna Rungner och Trym har uttryckt intresse för att gifta sig med Freja.

FRIGG

Frigg, som betyder ”den älskvärda”, är Odens fru och mor till Balder, Hermod och Höner. Hon är möjligtvis dotter till Jord. Hennes budbärare som heter Gna, som betyder ”den outtröttliga”, har en häst vid namn Hofvarpner som kan rida genom luft och över vatten. Friggs tjänstekvinna som heter Fulla, hemlighetens gudinna, bär hennes skrin och sköter om hennes skor.

Frigg är den högsta gudinnan och har vetskap om alla gudarnas och människornas öden, dock hon avslöjar gärna inget om dem. Hon är även moderskapets och äktenskapets gudinna.
Hennes boning heter Fensalarna, som betyder ”sumpsalarna”.

FULLA

Fulla, vars namn betyder ”fullkomlig” eller ”överflöd”, är hemligheternas gudinna. Henne bör man åkalla om man vill att en hemlighet ska förbli hemlig. Hon tillhör Friggs hov av asynjor och är möjligtvis syster till Frigg eller Freja. Fulla tjänar Frigg genom att sköta om hennes skor och bära hennes skrin. Hon är en del av Friggs hemliga råd och Frigg berättar allt allt om gudarnas och människornas öden för henne, samt anförtror henne med uppdrag. Fulla bär oftast ett pannband av guld och har utsläppt hår.

GEFJON

Gefjon, som betyder ”den givande”, är jordbrukets och kyskhetens gudinna och oskuldernas beskyddarinna. Hon är även en fruktbarhetsgudinna och beskyddare. De kvinnor som dör som oskulder och ogifta kommer till hennes boning.
Enligt sägen har Gefjon bott på Lejre på Själland i Danmark med Odens son Skjold. Oden ska en gång ha sänt henne för att skaffa mer mark. Sveakungen Gylfe lovade henne så mycket land som hon kunde plöja på en dag. Gefjon begav sig då till jättarnas rike och avlade fram fyra jättesöner som hon förvandlade till oxar. De starka oxarna hjälpte henne att plöja upp en stor landmassa. Landet som de plöjde upp är idag Mälaren, som i forntid kallades för Lögrinn. De bar iväg landmassan och skapade ön Själland i Danmark.
Vid ett tillfälle anklagar Loke henne för att ha ”lagt låren om” Heimdal.

HEL

Hel, som möjligtvis betyder ”den som gömmer”, är härskarinna över de dödas rike. Dödsriket bär även hennes namn – Hels rike. Hon är dotter till jättarna Loke och Angerboda. Hel bor vid Vergelmers kant i isriket Nifelheim. Hon har en kniv vid namn Svält, ett bordsfat vid namn Hunger, en tröskel vid namn Fallande fördärv, en säng vid namn Sjukläger och ett sängöverkast vid namn Glänsande ofärd. Hon har även två trälar som går så sakta att ingen har någonsin sett dem gå. Då man ser henne komma ridandes på sin trebenta häst är hunger och sjukdom annalkande.
Hel bodde bland asarna i Asgård tills Oden blir varsel om Hels uppkomst slängde han ner henne till Nifelheim.

Hel kallas ibland ”Vargens bleka syster” och ”Gravarnas beskyddare”.

IDUN

Idun, som betyder ”den föryngrande”, är ungdomens gudinna. Hon är fru till Brage.
Idun vaktar de magiska äpplena som gudarna äter för att hålla sig unga och starka. Hon är den enda gudinnan som har vetskapen om hur man odlar dem.

Idun blev en gång förrådd av Loke och kidnappad av jätten Tjatse – som var förvandlad till en örn. Då asarna inte längre fick sina magiska äpplen så började de att åldras och försvagas. Oden förstod att Loke låg bakom Iduns försvinnande och eftersom Loke var rädd för Odens vrede så erkännande han raskt. Loke lovade dock att rädda Idun och ta henne åter till Asgård. Han lånade Frejas falkhamn och flög till Tjatses boning. Jätten var dock inte hemma då han anlände och han fann Idun där inne. Loke förvandlade Idun till en nöt som han tog i näbben och flög åter mot Asgård. Tjatse, som fortfarande var förvandlad till örn, fick syn på Loke och började jaga honom i luften. Vid Asgårds mur hade asarna en stor hög av träspån. Så fort Loke flög över muren så stack asarna träspånet i brand. Tjatse flög rätt in i lågorna och störtade mot marken. Tor rusade då fram och slog ihjäl honom med Mjölner, sedan så kastade han upp jättens ögon i himlen och de blev till stjärnor.

NATT

Natt är, som namnet antyder, nattens gudinna. Hon är dotter till jätten Norve. Natt har varit gift tre gånger. Hon har sonen Aud med jätten Nagelfar, ej att förväxla med skeppet, och dottern Jord, som är Tors mor, med jätten Anar. Hon har även sonen Dag med asen Delling och sonen Måne och dottern Sol med asen Mundilfare. Oden har gett henne den mörka hästen Rimfaxe, som dreglar ut hela världens morgondagg. Varje natt rider hon över himlen, efter sig har hon en väldig varg som jagar henne i en ändlös kretsgång

RAN

Ran, som betyder ”rån”, är en havs- och dödsgudinna. Hon är gift med jätten Ägir.
Ran fångar upp drunknade personer med sitt stora nät. De som drunknat tar hon sedan till sina salar på havets botten – där de får spendera sina efterliv. En gång lånade hon ut sitt nät till Loke, då han skulle fånga in dvärgen Andvare – som var förvandlad till en gädda.

Tillsammans med Ägir har Ran nio döttrar, vilka alla bär namn efter olika typer av vattenvågor: Himingläva – som betyder “den himmelsklara”, Dufa – som möjligtvis betyder “duva”, Blodughadda – som betyder “den med blodigt hår”, Hefring, Unn, Hrönn, Bylgja – som betyder ”bölja”, Båra – som betyder “vågtopp” och Kolga.

SIV

Siv, som möjligtvis betyder ”fru”, ”svägerska” eller ”äktenskap”, är Tors fru. Hon är mor till Ull, Mode och Trud. Siv är, likt Frigg, en äktenskapsgudinna. Hon beskrivs som fagrast av alla gudinnor och är tyst och tillbakadragen. Om man vill ha starka och friska barn så bör man åkalla henne.
Den illvillige Loke klippte en gång av Sivs hår för att skämta. Tor blev självfallet rasande och Loke lät då dvärgasmederna Ivaldesönerna smida ett nytt hår i rent guld åt henne. Då man lade guldhåret mot hennes huvud så växte det genast fast.

SKADE

Skade är en jakt- och vintergudinna. Hon är dotter till jätten Tjatse, men hon tolkas både som jättinna och asynja. Skade bor i fjällen på en plats som kallas Trymheim. Hennes far dödades av asarna. Så hon beväpnade sig och färdades till Asgård för att utkräva hämnd. Någon strid bröt dock aldrig ut, istället så förlikades de båda parterna. Skade erbjöds då välja en av asarna att gifta sig med, men hon fick bara se deras fötter. Hon betraktade dem alla, men till slut så föll hon för Njords fötter. Njord har fina och rena fötter eftersom han bor vid havet och vadar hela dagarna. Äktenskapet blev dock inte lyckat eftersom de inte klarade av att bo tillsammans. De bodde blott nio nätter hos varandra, men Skade avskydde att bo vid havet och höra måsarnas skrän och Njord avskydde att bo i Trymheim och höra ulvarna yla.

SNOTRA

Snotra, som betyder ”den kloka”, är klokskapets gudinna och vet väl hur man ska föra sig. Snotra är mycket sparsamt omskriven i gudaberättelserna.

SOL/SUNNA

Sol är gudinnan som för solen över himlavalvet och lyser upp världen varje dag. Hon kör vagnen Alfrödull, som dras av hästarna Arvaker och Allsvinn. Under hästarna sitter Isarnkol, som skyddar dem från solens strålar. Bakom vagnen jagar den väldiga vargen Skroll, som vill sluka henne. Sol är dotter till gudarna Mundilfare och Natt, hennes bror heter Måne.

VALKYRIOR

Valkyrior, som betyder ungefär ”de som korar fallna krigare”, är en grupp kvinnliga gudaväsen. Då en människa lämnar jordelivet så nedstiger valkyriorna från Asgård för att betrakta den döde och föra denne till efterlivet. De modigaste krigarna hamnar hos Oden i Valhall, de andra hamnar hos Freja i Folkvang, hos Hel eller hos Gefjon. Freja är ledare över valkyriorna.
Valkyriorna tjänar även vid Valhalls stora fester genom att servera Heidruns mjöd och Särimners fläsk till krigarna. De fallna krigarna som valkyriorna för till Valhall kallas för einhärjar. Varje morgon tågar einhärjarna ut ur Valhall mot Idavallen där de slåss till döden med varandra, som en förberedelse inför Ragnarök då Oden kommer att leda dem mot kaosmakterna. Framåt kvällen torkar dock det gjutna blodet åter in i köttet, de avhuggna lemmarna letar sig tillbaka till sina kroppar och einhärjarna reser sig igen. De går sedan tillbaks till Valhall för att festa. Där är varje natt så lång, att till och med den einhärjare som somnar sist, hinner få en god och lång sömn. Dagen efter vaknar de alla pigga och krya igen.

Det finns en mängd namngivna valkyrior: Freja – valkyriornas ledare, Skögul, – som häller upp Odens horn, Hild, Gunn, Hårfjätter, Skäggald, Brynhild, Sigrun, Rota, Trud, Lökk, Göll, Geirahöd, Randgrid, Rådgrid, Reginleif, Mist, Rist och Göndul.


Varför vi väljer att inte ta upp allt och alla i denna text är naturligtvis först och främst för att vi har Henriks häfte att läsa, och att det skulle bli en alldeles för lång text för att orka sitta och läsa igenom på datorn. Dessa nämnda är också av olika familjer, Asar, jättar osv. detta kan man fördjupa sig i när man läser häftet. Många kommer säkert att finna nya makter som de inte läst om tidigare, nya gudinnor som är värda att blotas till. Inom parentes står det om gudinnan i fråga nämns under flera namn.


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720