Nornorna

Nornorna
Vilka är dessa otroligt viktiga ödesgudinnor?

Ska försöka ge lite klarhet i något som vi inte vet så mycket om.

Det finns många Nornor men dessa har olika namn som Fylgior, Hamingja.
Även så fanns det något i Sverige som kallades Vård och därifrån har vi fått vårat Vårdträd.
Urd (ursprunget), Verdandi (det varandet)och Skuld (det som komma skall).
(Det sägs att Skuld även är en valkyria men det lämnar jag utanför)

Dessa tre äger en enorm makt och jag skulle nog vilja kalla dem tre de mäktigaste i hela Asatron för tänk vilken kraft och makt dessa tre besitter tänk på det i någon minut.

Nornorna lever i en hall vid Yggdrasils rötter intill Urdarbrunnen. Där tar de vatten ur brunnen och sand från marken omkring den jättelika asken och öser över trädet så att dess grenar inte torkar eller ruttnar. Nornorna avgör alla levandes öde genom att spinna på livets trådar.

Allt levande alltså även gudarnas livstråd väver dom.
Det sägs att dom tre är systrar och det kan dom väl vara.
Systrarna var systrar till Nör, en jätte från Jotunheim, jättarnas land.
Nör var en utav de första jättar som levde där. Han var också fader till Natt.
Det skulle då betyda att systrarna är besläktade med mörkret och det stämmer väl in med “Första kvädet om Helge Hundingsbane” (kommer längre ned)
De tre systrarna är alltså besläktade med mörkret och månen i dess tre faser av växande, helhet och försvinnande.

Efter att ha skött om trädets rot började de spinna.
Men tråden de spinner är ingen vanlig tråd, på den hänger inte bara alla födda människors och gudars liv utan också själva universums öde.
Det är Nornorna som mäter tiden och kontrollerar det förgångna, det nuvarande och det kommande medan de spinner.

Dessa gudinnor håller ordning i kaoset när det till slut brister för att vi människor har blivit för klena så brister också kaoset ut och Ragnarök är ett faktum.
Så nog har dessa gudinnor en otrolig makt och nog ska vi tänka på dom lite extra när ett barn födds eller någon kär familjemedlem drar sin sista suck.

Har du förmånen att bo på landet med kanske ett vårdträd eller livsträd på tomten så varför inte lägga lite lin eller garn eller om du har möjlighet en tapp eller trissa från en spinnrock vid trädets rot, höj ditt horn och skåla till Nornors ära.

Bor du i stan i en lägenhet så kan du göra samma sak fast i parken eller skogsdungen.
Tänk på att även din Fylgia är en norna och när du äter bjud gärna in din Fylgia på en bit mat.

Första kvädet om Helge Hundingsbane

1. En gång i avlägsen forntid
örnar skreko,
heliga vatten runno
från himlafjällen;
då blev Helge
den hugstore
född av Borghild
i Bralund.
2. Natt blev i gården,
nornor kommo,
som livets lott
lade åt ädlingen;
de bådo honom bliva
den bästa hövding
och av furstar
mest frejdad tyckas.
3. De snodde med eftertryck
ödets tradar,
medan borgar brötos,
i Bralund;
det gyllene repet
de redde ut
och fäste det mitt
under månens sal.
4. De öster och väster
ändarne dolde,
däremellan landet
lydde under fursten;
Neres släkting
norrut slängde
ett band, som alltid
hon bad skulle hålla.

Och från Valans spådom,vers 19-20.

En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den
dess höga stam är stänkt med vitgrus;
dädan kommer dagg som i dalar faller,
grön står asken vid Urds brunn alltid.
Dädan komma mör som mycket veta,
tre ur det hus som vid trädet står;
Urd heter en, den andra Verdandi –
de skuro i trä – Skuld är den tredje;
de skipa villkor, skifta livslotter,
mäta ödet åt människors barn.

Peter Kåhl RBA
Nordiska Asa-samfundet


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720