Symboler och dess värde, Till Fornsed, och övriga berörda.

1840

Efter diverse minst sagt märkliga uttalanden så beslöt vi Nordiska
Asa-samfundet att skicka ett brev till fornsed.
Då inget svar har kommit på över en vecka så lägger vi nu det här som
ett öppet brev och hoppas att någon annan än dom tre ( “Gydja”,
Ordförande samt Kontaktperson) vi mailade till är kapabel att svara på
våra seriöst menade frågor.

Känner någon sig manad att svara så skicka gärna till [email protected]

Vid Oden.
NAS
 

Symboler och dess värde.

Till Fornsed, och övriga berörda.

Både Nordiska Asa-samfundet och ert samfund, Fornsed, tillhör den hedniska sfären. De uttalanden ert samfund stått för senaste tiden har verkligen gett upphov till ett kraftigt behov av förtydligande från er sida.

Första ärendet gäller ert samfunds syn på symboler relaterade till Asatro och fornnordisk historia; deras värden inom vår tro, vår kultur och vår historia.

I artiklen i New York times påstår er talesperson Per Lundberg att våra symboler är tomma i sig själva innan vi sätter mening till dom. Citat från artikeln:

Symbols are empty in themselves,” he said. “We put meaning on to them.

Det vi verkligen vill ha ett tydlig svar på rörande detta är följande:
Är detta något samfundet Fornsed anser gäller alla religiösa och kulturella symboler?
Om inte, gäller det enbart de symboler som hör till forna Norden, dess kulturarv och Asatro?

Enligt samma artikel har samfundet fornsed arbetat länge på att förändra den betydelse våra religiösa och kulturella symboler har. Ert samfunds formella talesperson visar en Torshammare i fallos-form och uttrycker som exempel att samfundet Fornsed hoppas kunna göra den till en symbol för Gay pride. Citat från artikeln:

Forn Sed, has encouraged the use of Viking symbols like a wooden Thor’s hammer as an icon for gay pride.

Det vi verkligen vill ha ett tydlig svar på rörande detta är följande:
Är det samfundet forn seds inställning att olika symboler ändrar värde efter vad bäraren för tillfället har valt att ”fylla” dem med?

Hur tänker samfundet Fornsed kring kulturarvets betydelse inom den hedniska sfären när man förklarar dess innehåll ”tomt” och ”ersättningsbart”?

Ärende två handlar det om ert samfunds arbete med att tömma våra kulturella och religiösa symboler på sin egentliga betydelse och fylla dem med annat innehåll. I artikeln står ett annat uttlande från er talesperson Per Lundberg som berör både ärende 2 och ärende 3. Citat från artikeln:

Mr. Lundberg expressed concern that paganism, or heathenry, which his group had worked hard to instill with a more positive connotation, was regaining a negative association through being tied to the sort of ethnic nationalism practiced by competing groups like the Nordic Asa Community.

Det vi verkligen vill ha ett tydlig svar på rörande detta är följande:
Hur menar ni att samfundet fornseds arbete för en mer positiv syn på hedendom realiseras genom att påstå att symbolerna från vår tro och kulturarv vi bär är tomma och innehållslösa?

På vilket sätt är det positivt att alla kan fylla dessa symboler med innehåll som ligger helt utom den hedniska sfären?

Ärende tre, handlar om den vanföreställning samfundet Forn sed nu öppet går ut med där man ser Nordiska Asa-samfundet som någon form av etniska nationalister. För att uppenbart försöka definera in oss i något fack genom att sätta epitet. Vi har artigt väntat en tid på att samfundet Fornsed ska hinna ta del av artikeln och reagera på dess innehåll, ifall det skulle röra sig om någon form av missförstånd i innehållet.

Det vi verkligen vill ha ett tydlig svar på rörande detta är följande.
Vi ser verkligen fram emot att få ta del av de trovärdiga källor, fakta eller annan bevisföring av betydelse som håller för kritisk granskning, som styrker ert samfunds påstående.

Saknas grund för påståendet går det alldeles utmärkt att skriva en formell ursäkt och ombesörja spridningen av denna i samtliga forum där dessa påståenden spridits samt formellt föra fram detta till NAS.

Ärende fyra handlar om ert samfund som sådant. Enligt kammarkollegiet är ni inte ett registrerat samfund med inriktning mot Asatro. Det namnbyte ert samfund gjort tydliggör detsamma.

Det vi verkligen vill ha ett tydlig svar på rörande detta är följande:
Varför ställer ni upp på intervjuer och inslag i media som handlar om Asatro, då det inte är något ni är aktiva med?
Varför engagerar ni er ens i våra frågor över huvud taget, när de så tydligt ligger utom ert verksamhetsområde?

Varken ni eller andra grupper har tolkningsföreträde över våra kulturella symboler, och att föra detta till någon form av politisk arena genom att oriktigt använda moderna politiska begrepp som anspelar på att alla är ”onda”om de inte delar ert samfunds inriktning i olika forum rättfärdigar inte ert samfunds handlande, det distanserar er från den hedniska sfären och för er närmare den politiska.

Som slutkläm kan vi säga att värna om vårt arv och ursprung är inte rasism. Det är sunt förnuft. Försök inte vrida våra symboler till något dom inte är. Varken ni eller andra grupper har tolkningsföreträde över våra symboler. Detta gör att ni är precis likadana som dom ni påstår er kämpa mot.

Länk till nämnda artikel och vår respons finns här: https://asa-samfundet.se/nas-i-new-york-times/

Nordiska Asa-samfundet
Sveriges enda samfund för modern reformerad Asatro

Originalet på brevet kan läsas här i pdf-format

Föregående artikelGamla tider
Nästa artikelVid Yggdrasils Rötter