Läs mer

Välkommen till Nordiska Asa-Samfundet.

Tron som formade Norden och dess befolkning.

Nordiska Asa samfundet grundades 2014 i Norrköping. Rådet som bildade samfundet kände att tiden var mogen att driva igång Asatron som en etablerad kraft i samhället. Alltför länge har vi levt en undanskymd tillvaro. Men inte längre.
Att våra urnordiska traditioner och vårat Nordiska ursprung och arv är värt att bevara och värt att lyfta fram. I en värld som är allt mer kaotiskt är det bra att vända sig tillbaka till vårat ursprung och rötter.

Aldrig ser man eller hör man något i media om Asatron, aldrig blir en förespråkare för Asatron inbjuden till samtal. Inte heller har vi varit en samlad etablerad tro.
Detta arbetar vi nu för att ändra på. Med kontakter över landsgränserna vill vi bli en paraplyorganisation för Asatroende i alla dess former. Att återigen bli respekterade och innefå status en av en världsreligion.

I Februari 2016 tog vi ett stort steg genom att bli ett registrerat trossamfund.

Asatron är religionen som våra förfäder från Norden hängav sig åt. Religionen som skapade och formade de Nordiska länderna och som genom nordbornas arv fortfarande lever omkring oss idag.
Tyvärr har Asatron tidigare blivit tillbakatryckt av kristendomen och intåget av andra religioner. Men för oss är det viktigt att bevara våra gamla traditioner och stå upp för vilka vi är och vårat ursprung. Att återuppväcka Asatron och åter låta våra gamla gudar Oden, Tor med flera få en synlig plats i vår vardag. Att inte längre behöva vara i skuggan av andra religioner utan att ha en egen livskraft att växa oss starka och att kunna synas och göra påverkan i den offentliga debatten.
Känner du som vi att vikingen i dig lever kvar? Att kraften i åskan är något att visa respekt inför? Att bevarandet av vårat Nordiska ursprung och Nordiska seder är värda att bevaras? Så bli en del av Asa-samfundet.
Vi arbetar aktivt för att binda samman vikingaländerna och alla andra som känner sig hemma här eller vill vara en del och stödja vår verksamhet. Asatron är äldre än vad många tror och det finns tecken som tyder på att rötterna sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern. Den kallas vid många olika namn, den gamla seden, Odinism med flera. Men grundtanken är den samma. Nordiska Asa-samfundet är ett icke politisk samfund som aktivt arbetar för att få Asatron att bli en erkänd världsreligion. Att arbeta för bevarandet av Nordiska seder och livsstil.
Läs gärna mer på vår sida, bli medlem och stöd vår verksamhet. Känner du dig hemma i vad du läser här är du självfallet välkommen att höra av dig till oss.
vikbolandet

 

Här hittar du våra kontaktpersoner i respektive region.

Blotlag som är anslutna till Nordiska Asa-samfundet

Övrig kontakt


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720