Allting 2017

212

Lördagen den 23 September 2017 höll Nordiska Asa-samfundet Allting i Östergötland. Tinget inleddes med ett höstblot som förättades av Pernilla A som är blotlagsledare för Ostara blotlag.

Mötet fortöpte smidigt och under god stämnning. Den avgående styrelsen avtackades för ett fantastiskt arbete under dom senaste två åren. Nu tar en ny stark styrelse vid som har mycket god potential att utveckla NAS och driva modern asatro till nya höjder.

Vi vill gratulera den nya styrelsen och framförallt nyvalda ordföranden Håkan Ljungren från Västergötland. Även en ny Riksblotsansvarig valdes och vi gratulerar Peter Kåhl från Märsta till den positionen.

Nordiska Asa-samfundets styrelse för verksamhetsår 2017-2019.

Ordförande          Håkan Ljunggren  
Vice Ordförande  Mattias Fastulv Ericson  
Sekreterare         Tommy Kilenius
Ledamot              Thröstur Richter
Ledamot              Stenar Sonevang
Ledamot              Peter Kåhl
Ledamot              Margareta Sonevang

Suppleant 1         Ellinor Högstedt
Suppleant 2         Holger Eliassson

Föregående artikelAsatrons dag 9/9
Nästa artikelTyr-runan