Tyr-runan

7214

Öppet brev till Media och Morgan Johansson

Senaste tiden har det blossat upp en debatt angående runor i media. Mer specifikt rör det sig om Tyr eller Tiwaz runan.tyr2

I agenda som sändes söndagen 24 september satt både personer på SVT och Justitieminister Morgan Johansson och talade om att denna runa är nazistisk/rasistisk samt att han i egenskap av sitt ämbete är öppen för ett eventuellt förbud av Tyr-runan.

Att se dessa företrädare för folket vara så enormt dåligt pålästa och öppna för ett förbud av vårt nordiska kulturarv och en del av vårat fornnordiska alfabet /Futhark är skrämmande. Runorna har funnits så mycket längre än några moderna politiska grupper och en runa kan varken vara höger, vänster eller mitt i mellan.

En Runa är för oss i Asa-samfundet en viktig del av vårat arv och ursprung, en länk till våra förfäder och deras kunskap. Det är en del av runalfabetet och det skulle vara absurt att komma på iden att förbjuda bokstäver i språket oavsett vilka grupper som använder dem. (kan bli många att förbjuda då)

Men runor är också symboler. Ja, den här runan symboliserar guden Tyr. Rättrådighetens gud och symboliserar också seger då Tyr är en krigsgud. Det gör att den har kraftigt religiöst värde för oss och andra inom asatrosfären.

Att då media samt justitieministern väljer att öppna för ett förbud är skrämmande och skulle aldrig inträffa mot andra religioner. Inte skulle någon komma på iden att förbjuda det kristna korset för att det har används av organisationer man inte sympatiserar med? Eller att förbjuda islamiska symboler för att de har används i olika sammanhang?

Nordiska Asa-samfundet är nämligen ett godkänt religiöst samfund i Sverige med över 700 medlemmar. Så detta kan på många vis anses vara ett rejält övertramp mot den annars så viktiga lagen om religionsfrihet.tyr3

Börjar folk med medias hjälp och höga företrädares hjälp att tro att en runa har en politisk innebörd kommer folk att förknippa detta med varandra. Vad kommer komma härnäst? Ska torshammaren förbjudas? Odalrunan? Ska regeringen förbjuda alla symboler som någonsin används av några organisationer de inte sympatiserar med? Vi har redan sett att fler medier hakar på och sprider detta.

Vi anser att media omedelbart ska upphöra att kalla fornordiska symboler för något annat än vid deras riktiga och rätta innebörd. Vi anser också att Morgan Johansson bör gå ut och omedelbart be om ursäkt för sina uttalanden om Tyr-runan.

Tyr runan är en runa som står för Rättrådighet och Seger. En vacker symbol och en del av vårat nordiska kulturarv och Asatro. Varken mer och absolut inte mindre.

/Styrelsen
Nordiska Asa-samfundet
2017

Föregående artikelAllting 2017
Nästa artikelNaturens kall och Asatro