Utförda Blot 2024: Blotlag Yggdrasil höll Segerblot 27 April 2024

64
Utförda Blot 2024: Blotlag Yggdrasil höll Segerblot 27 April 2024

Den 27:e april höll vi Segerblot nere i Torhamn, Karlskrona som tillhör NAS Distrikt Syd, tanken med att vi tog oss utanför vårt eget distrikt var att medlemmar och intresserade i det distriktet skulle få möjligheten att komma på ett blot. Som de flesta nog har upptäckt så anordnas det inga blot i Distrikt Syd av den enkla anledningen att det inte finns något blotlag därnere som är anslutet till Nordiska Asa-samfundet.

Blotet var planerat att hållas vid hällristningarna Hästhallen som ligger i Torhamn, i östra delen av Blekinge i Karlskrona kommun. Vi hade några timmars bilresa så vid 9-tiden på lördagsmorgonen var bilen fullpackad med allt som behövs för ett blot, och resan tog sin början.
Vi valde bort E22:an och åkte inlandsvägen istället, det är en trevligare väg där man får uppleva vår fantastiska natur som nu på våren vaknar på nytt och föds till liv, våra småorter som tyvärr är påväg att avfolkas.
Den sista biten att åka var igenom vägbygget mellan Karlskrona och Jämjö, som är en mycket intressant plats för oss historienördar, de har nämligen inför och under vägbygget gjort intressanta arkeologiska utgrävningar där man har hittat boplatser från stenåldern och framåt, man har hittat gullgubbar och mycket annat intressant. Tyvärr så får vårt nordiska arv och historia backa för moderniseringen. Där våra förfäder en gång bodde, odlade, levde och dog finns nu nya E22:an.
Det ger mig iallafall en tankeställare om hur människan värderar det som har varit, det gamla ska bort i förmån för det nya.

Väl framme vid hästhallen som är beläget i ett naturreservat lyste Sol med sina varma strålar, värmen gav näring åt skogen, blommorna som efter en lång tids kyla var påväg upp ur marken. Själva platsen som vi hade valt ligger på en öppen häll omringad av skog.
Blotet förberedes i vanlig sed, bordet med hlautskål, hlautkvast, mjöd, källvatten, Distrikts- och NAS flaggan och självklart gudastatyer. Även våra Yggdrasil-flaggor placerades ut på ett välkommande sätt.

Under tiden utforskades platsen, på jakt efter hällristningar. Det är en fantastisk plats, det är bara synd att det är bara ett fåtal av hällristningarna som är ifyllda, de är också ifyllda med vit färg istället för den klassiska röda färgen. Men trots det så är platsen otrolig.

Under tiden som allt förbereddes började blotdeltagarna att dyka upp, en sak som jag saknade dock efter att ha varit på plats i närmare två timmar var kaffet. Vi hade med oss kaffe men det var till samkvämet efter blotet och var kvar i bilen.
Detta får jag ta med mig inför nästa gång.

Blotlag Yggdrasil Segerblot 2024 37

Blotet utfördes av blotförrättaren Lena Salomonsson som assisterades av Kicki Broberg, ringen bestod av 13 deltagare och utanför var det en vuxen och 4 barn som lekte och utforskade skogen.
Kicki som assisterade berättade om platsens historia och dess hällristningar, man blir ödmjuk inför tanken på att platsen är flera tusen år gammal och ingår i ett större perspektiv än vad man kan ana när man står där. Det finns tecken på att skålgroparna ingick i rituala sammanhang, ett av dem är just blot. Att vara på ett blot, på en plats som våra förfäder använde i samma syfte som vi, flera tusen år senare. Det är en mäktig känsla.
Deltagarna höjde sina horn och skålade för Tor, Frej, Freja, Oden, Eir och andra gudamakter, det offrades för våra framtida segrar och framgång. Alla har vi våra vardagliga åtaganden, projekt och liv där vi kanske behöver makternas gunst att blota för framgång och seger är då inget gammalt utan vi behöver än idag olika sorters segrar och framgångar. Skålar höjdes också till de som varit där före oss och för de som kommer efter, som Lena Salomonsson hon höjde sitt horn till alla ringar som varit och för alla framtida ringar. Just framtida ringar är något som vi borde lägga tyngd på, vem vet kanske skålas det för oss om 100-200 år på samma plats?

Efter blotet packades allting ner och vi åkte till en närliggande plats för samkväm och grillning, vädret var fantastiskt. Kaffet togs fram, grillarna tändes och några släckte sin törst med mjöd. Platsen för samkvämet råkade också vara en plats som jag hade arbetat på i min ungdom när jag var inom skogsvårdsstyrelsen, området är också det en ett naturreservat som också innehåller olika sorters fornminnen, Sigtrygg vår eventansvarige hade kollat upp på Fornsök så vi gjorde en mindre underssökning, kanske hittade vi den misskötta skålgropen som skulle finnas där?

Vi vill tacka alla som kom, tycker dock att Blekinge-borna lyste med sin frånvaro. Men men så är det ibland, kanske nästa gång om vi håller blot i Distrikt Syd?
Vi vill också på att åter välkomna Linda som ny provmedlem i Yggdrasil, vi hoppas att du kände dig väl mottagen och att du känner dig hemma hos oss.

Hell Yggdrasil
Hell NAS
Hell Asatro

Föregående artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Ymer höll Segerblot 27 April 2024