Utförda Blot 2024: Blotlag Draupnir höll Segerblot 20 April 2024

42
Utförda Blot 2024: Blotlag Draupnir höll Segerblot 20 April 2024

Den 20:e april höll blotlaget Draupnir ett slutet segerblot vid Vårkumla gånggrifter.

Föregående artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Sleipner höll Segerblot 27 April 2024
Nästa artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Ymer höll Segerblot 27 April 2024