Rådet stiger in

387
Nordiska Asa-samfundet logo

Lördagen den 27 maj 2017 tog Rådet ett enhälligt beslut att utesluta Sibbe Bladh från Nordiska Asa-Samfundet. Normalt skall ett sådant beslut tas utav Styrelsen men i det här fallet ansåg Rådet att det var nödvändigt att, med omedelbar verkan, utesluta Sibbe Bladh från Nordiska Asa-Samfundet.

Beslutet grundar sig i att Sibbe, på sociala medier, har uttryckt sig på ett sätt som inte är förenligt med vår Asavisir. Samt inte agerat som en god representant för samfundets bästa. Såväl Styrelsen som Rådet har upprepade gånger informerat om vad som gäller utan att få gehör.

Som alla representanter har Sibbe skrivit under på att han ska arbeta för samfundets bästa och att hans personliga politiska åsikter inte på något vis ska överskugga hans arbete för samfundet. När detta gång på gång har brustit och inte åtföljts så ombads han att med omedelbar verkan frånsäga sig sina uppdrag för NAS. När Rådet tog upp frågan med Sibbe valde han direkt att lämna Nordiska Asa-Samfundet.

Nordiska Asa-Samfundet arbetar med moderniserad reformerad asatro. Där fokus ligger på tro, traditioner, seder och bruk. Det finns inte utrymme för rasbiologi, nedsättande epitet om andra männsikors bakgrund eller sexuella läggningar. Det finns heller inget utrymme för hudfärgsfixering och rangordning utefter yttre attribut.
Vi medger att vi har brustit i vår utnämning och kommer få ta med oss detta inför framtida utnämningar. Detta kommer medför en intern diskussion och vi kommer avvakta innan en ny Riksblotsansvarig utnämns.

Även om vi självklart anser händelser som detta vara tråkigt så var vi tvungna att agera snabbt och sätta ned foten för att visa vår ståndpunkt. Innan det förorsakade större skada mot asatro som helhet.

Nu kommer vi fortsätta arbeta framåt och ser fram mot en fantastisk sommar och midsommarblot.

Nordiska Asa-samfundet
Rådet
Styrelsen
Utskott och engagerade.

Ladda ned som PDF.

Föregående artikelRamverk för Blotordning
Nästa artikelStenar informerar