Stenar informerar

349
Nordiska Asa-samfundet logo

Inom Asa-samfundet som opolitisk organisation som värnar om vårt tro, arv, kultur, ursprung seder och bruk så är det väldigt högt i tak. Vi har aldrig några åsikter om medlemmars bakgrund eller politiska åsikter. Utan vill att folk oavsett åsikter ska kunna vara välkomna. Så länge dom skriver under på vår asavisir och värnar om vårt arv. Vi är inte och kommer aldrig vara någon åsiktspolis.

Däremot som REPRESENTANT för samfundet har vi vissa riktlinjer som man måste följa. Precis som alla företag och organisationer. Där det kan handla om klädkoder, kommunikationsplaner, förhållningssätt eller annat.

Inom Asa-samfundet handlar det om hur man ska agera som Representant. Detta är inget komplicerat och alla representanter har självklart godkänt detta. Hade någon ogillat detta eller inte velat ställa sig bakom detta så behöver man såklart inte det men då kan man alltså inte vara representant.
Det betyder också att självklart ska man följa det man själv godkänt och skrivit under på.

För att bedriva arbetet med att återinföra asatro med dess värderingar in i det offentliga rummet och för att bli en accepterad och normal del av vårat alltmer kaotiska samhälle där det gäller att kämpa för att synas så måste det finnas vissa förhållningssätt att följa. Annars har vi kaos och kommer aldrig kunna komma någonstans. Även samhället ställer vissa krav och ställer inte samfundet upp bakom dessa regler kommer heller det inte kunna vara ett samfund.

Så som en representant förväntas man att följa riktlinjerna man själv godkänt för att arbeta framåt mot gemensamma mål för asatro och samfundet. Som representant måste man också se till att alla ska känna sig välkomna som värnar om vårt arv och om asatro. Men om personliga åsikter Överskuggar, alltså tar överhanden över det arbetet och istället blir kontraproduktivt för samfundets riktning och kan i värsta fall motarbeta allt det vi arbetar för. Ja, då kan man tyvärr inte vara en representant.

Åsikter är bra, starka åsikter är med bra, man alla åsikter vid alla tillfällen måste inte nödvändigtvis vara bra. Att veta eller förstå när vissa saker passar och inte är en svår avvägning som ingen räknas kunna göra perfekt vid alla tillfällen. Men man förväntas lyssna och lära.

I en mer kaotisk värld är det fler och fler som blickar tillbaka på det som var stabilt och välfungerande. Asatro är en viktig del där och vårt arbete är tidvis ganska tungt och tidvis väldigt roligt. Men vi måste se till att alla i båten ror åt samma håll för att kunna komma framåt. Det är enbart framåt vi ska.

Att utesluta någon är aldrig ett lätt beslut och i detta enda och specifika fall var det i första hand frågan om att kliva av som representant och då kunna stanna som medlem. Då det inte godtogs fanns det inga alternativ kvar. Med enda menas att sedan Asa-samfundet grundades har ingen tidigare blivit ombedd att kliva av. Utan detta var en väldigt specifik händelse.

Vi tänker självklart fortsätta arbetet för asatro som en kulturbärare och fortsätta kämpa för våra traditioner och ursprung. Detta viktiga arbete som känns så nödvändigt kan vi enbart göra tillsammans. Vi vägrar låta vårt fornnordiska arv förvinna bort i tidens mörker utan kommer med er hjälp återföra asatro till en framträdande naturlig del i samhället igen. Vi är redan på god väg men kan inte stanna upp i detta nu.

Tack för ordet
/Stenar
Nordiska Asa-samfundet

Ps, Vi kommer starta mindre videobloggar där vi svarar på frågor som inkommer. Så alla som har frågor ni vill vi ska ta upp kan maila dom till [email protected]
Ds

Föregående artikelRådet stiger in
Nästa artikelAsarnas hämnd