Hem Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)

Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)

Den Urnordiska Futharken även kallad Äldre Futharken är vår äldsta runrad, den började användas runt år 0-100. Den användes främst som skrivtecken men även inom seidr.
Urnordiska Futharken användes fram till ca 400-500-talet då språket förändrades från urnordiska språket till vad vi idag kallar fornnordiska (västfornnordiska och östfornnordiska).

Vart kommer runorna ifrån?
Oden offrade sig själv till sig själv, i nio dagar och nio nätter hängde han i Yggdrasil. Han föll ner när han försökte greppa tag om runorna.
Som det står i den Poetiska Eddan:

Havamal.
Översättning: Guðni Jónsson
Vers. 138.
Veit ek, at ek hekk
vindga meiði á
nætr allar níu,
geiri undaðr
ok gefinn Óðni,
sjalfr sjalfum mér,
á þeim meiði,
er manngi veithvers af rótum renn. 
Vers. 139
Við hleifi mik sældu
né við hornigi;
nýsta ek niðr,
nam ek upp rúnar,
æpandi nam,
fell ek aftr þaðan. 

Havamal.
Översättning: Erik Brate.
Vers. 138.
Jag vet, att jag hängde
på det vindiga trädet
nio hela nätter,
djupt stungen med spjut
och given åt Oden,
jag själv åt mig själv,
uppe i det träd,
varom ingen vet,
av vad rot det runnit upp. 
Vers. 139
Man bröd mig ej bar
eller bjöd mig horn,
skarpt jag nedåt skådade;
jag tog upp runor,
med rop jag tog dem,
så föll jag åter därifrån. 

 

Urnordiska Futharken är som den Yngre Futharken uppdelad i olika ätter, ordet ätter kommer från ordet åtta som menas antalet runor i varje ätt.
Urnordiska Futharken är uppdelad i tre ätter. Frejs Ätt, Hagals Ätt och Tyrs Ätt.

Varje runa har en fast genuin betydelse och symbolism som återfinns i dess namn, rundikter och hos Gudamakterna som runorna kan vara kopplad till. Det är utifrån rundikterna som människor i århundraden gjort sina tolkningar av runorna. 

Vi har tagit fram ett lexikon över de runor som ingår i den Urnordiska Futharken där runans genuina och grundbetydelse ingår, samt de tre rundikterna och även den mer okända svenska rundikten. Detta har vi gjort för att klargöra runornas symbolism och betydelse i denna tid då det cirkulerar olika synpunkter och åsikter om runorna och deras betydelser.

Klicka på den runa som du vill läsa mer om:

Frejs Ätt:

Runlexikon: Fä, Fehu
Fä, Fehu
Runlexikon: Ur, Uruz, Urur
Ur, Uruz
Runlexikon: Thurs, Þurs, Thurisaz
Thurs, Thurisaz
Runlexikon: Ass, Ansuz, AnsuR
Ass, Ansuz
Runlexikon: Reid, Raidho, Raidu, Raido
Reid, Raidho
Runlexikon: Ken, Kaun, Kauna, Kenaz
Kauna, Kenaz
Runlexikon: Gifu, Gebo, Gebu
Gifu, Gebo
Runlexikon: Wunjo, Wunju, Wynja
Wunjo, Wunju

 

 

Hagals Ätt:

Runlexikon: Hagal, Hagel, Hagalaz, HagalaR
Hagal
Runlexikon: Naud, NaudiR, Nöd, Nauthiz
Naud, Nauthiz,
Runlexikon: Is, Isa, Isaz
Isaz, Iss
Runlexikon: Jara, Jera, Ár
Jara, Jera
Runlexikon: Pertra, Perthro
Pertha, Perthro
Runlexikon: Eihwaz, Ihwaz, Yr
Eihwaz, Yr
Runlexikon: Algiz, Älgrunan, Elgr
Algiz, Älgruna
Runlexikon: Sowilo, Sowilu, Solrunan
Sowilo, Sowilu

 

Tyrs Ätt:

Runlexikon: Tiwaz, Tyrrunan
Tiwaz, Tyr-runan
Runlexikon: Bjerkana, Bjerkano, Bjarka
Bjarka,  Bjerkana
Runlexikon: Ehwaz
Ehwaz, Hästrunan
Runlexikon: Madr, Mannaz
Madr, MannaZ
Runlexikon: Laug, Laguz, Laukaz
Laug, Laguz
Runlexikon: Ingwaz, Ingrunan
Ingwaz, Ing-runan
Runlexikon: Dagaz, Dag-runan
Dagaz, DagR
Runlexikon: Odal, Othala, Othilaz
Odal, Othala

 

Läsvärt