Startsidan Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)

Urnordiska Futharken (Äldre Futharken)

Den Urnordiska Futharken även kallad Äldre Futharken är vår äldsta runrad, den började användas runt år 0-100. Den användes främst som skrivtecken men även inom seidr.
Urnordiska Futharken användes fram till ca 400-500-talet då språket förändrades från urnordiska språket till vad vi idag kallar fornnordiska (västfornnordiska och östfornnordiska).

Vart kommer runorna ifrån?
Oden offrade sig själv till sig själv, i nio dagar och nio nätter hängde han i Yggdrasil. Han föll ner när han försökte greppa tag om runorna.
Som det står i den Poetiska Eddan:

Havamal.
Översättning: Guðni Jónsson
Vers. 138.
Veit ek, at ek hekk
vindga meiði á
nætr allar níu,
geiri undaðr
ok gefinn Óðni,
sjalfr sjalfum mér,
á þeim meiði,
er manngi veithvers af rótum renn. 
Vers. 139
Við hleifi mik sældu
né við hornigi;
nýsta ek niðr,
nam ek upp rúnar,
æpandi nam,
fell ek aftr þaðan. 

Havamal.
Översättning: Erik Brate.
Vers. 138.
Jag vet, att jag hängde
på det vindiga trädet
nio hela nätter,
djupt stungen med spjut
och given åt Oden,
jag själv åt mig själv,
uppe i det träd,
varom ingen vet,
av vad rot det runnit upp. 
Vers. 139
Man bröd mig ej bar
eller bjöd mig horn,
skarpt jag nedåt skådade;
jag tog upp runor,
med rop jag tog dem,
så föll jag åter därifrån. 

 

Urnordiska Futharken är som den Yngre Futharken uppdelad i olika ätter, ordet ätter kommer från ordet åtta som menas antalet runor i varje ätt.
Urnordiska Futharken är uppdelad i tre ätter. Frejs Ätt, Hagals Ätt och Tyrs Ätt.

Varje runa har en fast genuin betydelse och symbolism som återfinns i dess namn, rundikter och hos Gudamakterna som runorna kan vara kopplad till. Det är utifrån rundikterna som människor i århundraden gjort sina tolkningar av runorna. 

Vi har tagit fram ett lexikon över de runor som ingår i den Urnordiska Futharken där runans genuina och grundbetydelse ingår, samt de tre rundikterna och även den mer okända svenska rundikten. Detta har vi gjort för att klargöra runornas symbolism och betydelse i denna tid då det cirkulerar olika synpunkter och åsikter om runorna och deras betydelser.

Klicka på den runa som du vill läsa mer om:

Frejs Ätt:

Runlexikon: Fä, Fehu
Fä, Fehu
Runlexikon: Ur, Uruz, Urur
Ur, Uruz
Runlexikon: Thurs, Þurs, Thurisaz
Thurs, Thurisaz
Runlexikon: Ass, Ansuz, AnsuR
Ass, Ansuz
Runlexikon: Reid, Raidho, Raidu, Raido
Reid, Raidho
Runlexikon: Ken, Kaun, Kauna, Kenaz
Kauna, Kenaz
Runlexikon: Gifu, Gebo, Gebu
Gifu, Gebo
Runlexikon: Wunjo, Wunju, Wynja
Wunjo, Wunju

 

 

Hagals Ätt:

Runlexikon: Hagal, Hagel, Hagalaz, HagalaR
Hagal
Runlexikon: Naud, NaudiR, Nöd, Nauthiz
Naud, Nauthiz,
Runlexikon: Is, Isa, Isaz
Isaz, Iss
Runlexikon: Jara, Jera, Ár
Jara, Jera
Runlexikon: Pertra, Perthro
Pertha, Perthro
Runlexikon: Eihwaz, Ihwaz, Yr
Eihwaz, Yr
Runlexikon: Algiz, Älgrunan, Elgr
Algiz, Älgruna
Runlexikon: Sowilo, Sowilu, Solrunan
Sowilo, Sowilu

 

Tyrs Ätt:

Runlexikon: Tiwaz, Tyrrunan
Tiwaz, Tyr-runan
Runlexikon: Bjerkana, Bjerkano, Bjarka
Bjarka,  Bjerkana
Runlexikon: Ehwaz
Ehwaz, Hästrunan
Runlexikon: Madr, Mannaz
Madr, MannaZ
Runlexikon: Laug, Laguz, Laukaz
Laug, Laguz
Runlexikon: Ingwaz, Ingrunan
Ingwaz, Ing-runan
Runlexikon: Dagaz, Dag-runan
Dagaz, DagR
Runlexikon: Odal, Othala, Othilaz
Odal, Othala

 

Läsvärt

Integritetsinställningscenter

Wordpress Cookie

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

English:
If you leave a comment on our site, you can choose to save your name, e-mail address and website address in cookie files. This is for your convenience because you do not have to fill in these information again the next time you write a comment. These cookie files are valid for a year.

If you have an account and log in to this site, we will create a temporary cookie file to check if your browser accepts cookie files. This cookie file contains no personally identifiable information and disappears when you close your web browser.

When you log in, we will also create multiple cookie files to save information about your login and your layout layout options. Cookie files for login are valid for two days, and cookie files for layout choices are valid for one year. If you tick in "Remember me," your cookie will remain in two weeks. If you log out of your account, the cookie files for login will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie file will be saved to your browser. This cookie file contains no personal information but only specifies the post ID of the item you just edited. It is valid for 1 day.

gdpr[alloved_cookies], gdpr[consent_types], comment_author, comment_author_email och comment_author_url,

Google Analytics

Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser sparas inte i vår databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Din IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då du själv aktivt registrerar dig på webbplatsen, till exempel vid en köpsituation

English:
We use statistics in aggregate / aggregated form about users / traffic and traffic providers. However, such statistics never contain any kind of personal information. Everything is anonymous. IP addresses are not stored in our database that stores behavior on the site, so the information about you can never be linked with your identity. Your IP address is stored for security reasons only in cases where you actively register on the site, for example in a purchase situation

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx, __utmxx, _gaexp

0
    0
    Din Kundkorg
    Din kundkorg är tomTill NAS Butiken