Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Disablot 23 mars 2024

72
Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Disablot 23 mars 2024

Disablot, Idavallen 2024
Datum: 23/3-24
Plats: gudahovet Trätälja.

Den fjärde Lördagen i mars samlades blotlag Idavallen vid Trätälja för att hålla heligt i disers ära. Detta var ett slutet blot där vi var fyra som deltog under ceremonin.

Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Disablot 23 mars 2024

Vi började som seden bjuder att utlysa blotfrid och svära vid Tyr att hålla denna, innan dess att makter i samklang med trumman bjöds in att delta. Vår RBA och blotlagsledare Thommy Vähäsalo höll i blotet och inledde med att tala lite om meningen med disablot, samt en frågeställning kring diser och vad som särskiljer och utmärker just dessa. Detta efterföljdes av en kraftskål med dryckeshorn till offer. Det här är det första momentet under ett blot där den här starka känslan av lugn och samhörighet infinner sig hos mig. Dels till mina vänner runtom mig, men kanske ännu starkare gentemot våra förfäder, vårt arv och och kultur och framförallt makterna.
Efter att innehållet offrats höll vi vår gudaskål, där Frigg och Vanadis, Freja erhöll flest hyllningar.

Ett nytt och lärorikt tillskott detta slutna blot var ett initiativ av Thommy, där vi inför sammankomsten ombads att förbereda varsin text. Denna text skulle handla om våra tankar, känslor och relationer gentemot diser och/eller disablot. Detta dels förlängde stunden som annars vore relativt kort då vi bara var fyra. Men framförallt bjöd det in till tankar och ny kunskap som vi alla kunde dela mellan oss. En lysande idé jag gärna ser återkommer i stundande slutna blot.

Efter avslutat blot lämnades offer i trätälja, där vi alla dröjde kvar en stund och samspråkade. Jag tror att de flesta av oss kände att det dröjt för länge sedan vi gemensamt helgat till makterna och umgåts, speciellt efter denna vinter som varit mycket tung för många. Jag lät i samma stund insupa atmosfären och tacksamheten över gemenskapen vi alla hjälper till att skapa inom NAS. Det är verkligen fantastiskt att vi likatänkande funnit varandra, skapat något gemensamt och att vi tusen år senare utövar våra fäders tro och har återfunnit våra rötter. Det fyller mig med en enorm stolthet, vördnad och glädje.

Efter följde ett mycket uppskattat gille ordnat av familjen Vähäsalo. Där bjöds på en välbehövlig måltid och trevligt umgänge innan vi alla skiljdes åt för denna gång.

Hell Diser
Hell Idavallen
Hell Nordiska asa-samfundet

Lucas Gustafsson,
Eventansvarig, Idavallen

Föregående artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Gungnir höll Disablot 23 mars 2024
Nästa artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Vergelmer höll Disablot 23 mars 2024