RUNAN: SOWILO / SOWILU / SÓL / SOLRUNAN

Runlexikon: Sowilo, Sowilu, Sól
 

Variation på Sowilo.

Varianter på Solrunan
 

Namn: Sowilo, Sowilu, Sól, Solrunan
Ätt: Hagal
Ljudvärde: /s/
Brukar associeras med: Sól/Sunna och Balder.
Symboliserar: Solen.

Grundbetydelse:
Sowilo har fått sin symboliska innebörd efter dess namn som betyder Sunna/Sol.

Runans uppbyggnad:
Sowilo består oftast av fyra bistavar men kan bestå av inte mindre än åtta st. Bistavarna är vinklade och fästade i varandra som ett sicksack mönster.
Även en enklare version av Sowilo förekommer som består av endast tre bistavar sammanlänkade som en blixt. Denna är även Yngre Futharkens motsvarighet till Urnordiska Futharkens Sowilo.

Runans ljudvärde:
I Urnordiska Futharken har Sowilo ljudvärdet /s/.

Rundikter

De tre rundikterna.
Runornas namn och symbolism bygger på främst tre dikter, som är den fornisländska, fornnorska och den anglosaxiska. De fornisländska och fornnorska rundikterna innehåller bara 16 dikter då dessa hör ihop med den Yngre Futharken, medan den anglosaxiska rundikten innehåller 29 dikter eftersom den anglosaxiska/frisiska runraden futhorc innehåller 29 runor. Man har då kombinerat de anglosaxiska rundikterna med de urnordiska runorna som saknar fornisländska och fornnorska rundikter, vilket inte alls är något fel för den anglosaxiska futhorcen har också de åtta runorna som saknar fornnordiska dikter.

Svenska rundikten.
Det finns också, något som man brukar kalla för de svenska runversen/dikten, dessa uppkommer i samband med runstavar (primstavar, runkalendrar, evighetskalendrar), man har hittat runstavar från 1100-talet men användningen av runstavar är känt från 500-talet.

Vi har valt att även ta med de svenska runverserna som är 14 verser, var av varje vers innehåller endast en rad.
Dessa avtecknades av runologen Johannes Bureus på 1500-talet från en runstav som tros vara från samma tidsperiod. Vi har tagit en mer normaliserad text gjord av Arend Quak 1987.
Under dikten markerad med “-” representeras det betydelser och järtecken för jordbrukslivet. Dessa betydelser och järtecken är framtagna från när de registrerades av den tidigt moderna forskaren Georg Stiernhielm.

Runornas olika tolkningar, betydelser och symbolismer.
Man kan hitta alla möjliga tolkningar och betydelser av runor i böcker och på nätet, alla dessa tolkningar, betydelser, symbolismer och antaganden är oftast byggda på vad författaren själv har tolkat respektive runas betydelse, utifrån någon eller från alla tre dikterna. Men varje runa har endast en enda grundbetydelse, vilket är vad runans namn betyder. 

Svenska:
Sōl i himbla högest
– i.e. Blåsåhr

Fornisländska:
Sól er skýja skjöldr
ok skínandi röðull
ok ísa aldrtregi.
rota siklingr.

Fornnorska:
Sól er landa ljóme;
lúti ek helgum dóme.

Anglo-saxiska:
Sigel semannum symble biþ on hihte,
ðonne hi hine feriaþ ofer fisces beþ,
oþ hi brimhengest bringeþ to lande.