Om Heder

862

Många är de ord och begrepp som genom felaktig användning får en innebörd de aldrig haft innan. På olika platser betyder samma eller liknande ord och begrepp olika saker. Heder är ett utmärkt exempel på det.

Hedersvåld, hedersmord och hedersrelaterat våld är nya ord för oss i Norden, och ingenting som någon förknippar med något positivt. Men begreppet ”Heder” är på intet sätt nytt för oss. Som aktiva truare är det ett vackert ord, laddat med positiv betydelse. Att sakna heder, alltså att bli kallad Niding, är något av det värsta vi kan tänka oss. Så, idag tänkte jag dela mer mig av några tankar om begreppet heder och vad det betyder för oss truare och vad det rimligen borde ha för grundbetydelse för hela den hedniska sfären oavsett hur långt från grunden och Asatron man rört sig.

En individ med god heder är någon som bemöts med respekt. Respekten kommer sig av att vi respekterar de gärningar och de ansträngningar som ligger bakom individens heder. Det betyder inte att man måste vara politiskt korrekt, omtyckt över lag eller säga rätt saker vid rätt tillfälle. För oss är heder något helt annat.

För oss som håller oss inom den traditionella fornnordiska tron är heder ett centralt begrepp, och ett kvitto på vem man är. ”Vi är våra gärningar” återkommer vi ofta till, för ingen individ är mer än vad de presterar. Och allt vi gör visar vem man verkligen är!

På den plats du befinner dig i livet just nu har du olika ansvar. Hur du hanterar dessa ansvar kommer antingen bygga din heder, eller rasera den. Har du en familj? Är du närvarande och sörjer för dem? Då fullgör du ditt ansvar mot familjen och det bygger din heder. Man behöver alltså inte vara någon hjältefigur för att bygga sin heder, det räcker helt enkelt att leva sitt liv och utföra sina åtaganden efter bästa förmåga. Som Asatroende strävar vi ständigt efter att utvecklas och förbättras, det ligger inom oss att själva att ta tag i dagen och se till att komma framåt i det projekt vi för tillfället har för händer.

Att luta sig tillbaka och låta andra hantera våra problem, att ljuga eller bete sig bedrägligt ligger helt enkelt inte för oss. Dessa attribut är exempel på saker som raserar din heder, och som konsekvens kommer inte folk runt dig att lita på dig. Är du inte en person man kan lita på, som ljuger och beter sig bedrägligt vandrar du en Nidings väg. En person utan heder har inget liv, för vem vill bli känd som en opålitlig och hederslös karaktär? Sin heder håller man högt och vårdar, sina fränders heder gläds man åt och förlorar någon sin heder skäms man å deras vägnar. En Niding har förbrukat sitt förtroende och bör akut åtgärda sin situation. Är man hederslös kan man inte räkna med att bli tagen på allvar av hedersamma individer, man har inte rätt att avkräva dem någonting förrän man återupprättat sin heder igen. Och hur gör man då det? För en truare är inte det något stort, man ser till att föra sig i enlighet med Asavisir. Man håller ord, man sköter sina plikter och ansvar. Och man får tåla att bli granskad av de som önskar verifiera den heder man utger sig för att inneha.

Under våra liv kommer vi alla misslyckas, men det betyder inte att man tappar sin heder. Att ständigt sträva efter att förbättras och utvecklas trots misslyckanden länder individen heder. Den som ger upp och slutar utvecklas, den bygger heller ingen heder. Misstag kan alla göra, en del gör många. Och under ett helt liv finns det en hel del att minnas och blicka bakåt på som man kanske ångrar. Men det är vilka lärdomar vi dragit av detta, och hur vi vandrar vidare som visar en persons rätta heder. Vilken heder väljer du att bygga idag? Och i morgon? I framtiden?

Vill du fördjupa sig något mer om betydelsen är du välkommen att kontakta Nordiska Asa-samfundet eller läsa vår Asavisir.

Äring & frid – Tommy Kilenius

Föregående artikelTio viktiga platser att besöka: Finnestorp i Larvs socken, Västergötland
Nästa artikelTio viktiga platser att besöka: Kiviksgraven