Valknuten Nr 02 2020 ute nu

204
Valknuten Omslag Nummer 02 Årgång 2020

Nytt nummer av Valknuten har publicerats och ett mail har skickats ut till alla medlemmar med information.
Det har hänt att tidigare mail har hamnat i skräpposten, om ni inte har fått något mail från oss så var god och titta där.

För att undvika att mail från NAS hamnar i skräpposten i framtiden lägg till följande adresser som kontakter:
info@asa-samfundet.se
medlem@asa-samfundet.se

Logga in och läs tidningen