Valknuten Nr 04 2020 ute nu

276
Valknuten Omslag Nummer 4 2020

Ett nytt nummer av medlemstidningen Valknuten har publicerats och ett mail har skickats ut till alla medlemmar med information.
Det har tidigare hänt att mail har hamnat i skräpposten, om ni inte har fått något mail från oss så var god och titta där.
Har ni inte fått något mail kontakta Frank Ottosson på: frank.ottosson@asa-samfundet.se .

För att undvika att mail från Nordiska Asa-samfundet hamnar i skräpposten i framtiden lägg till följande adresser som kontakter:
info@asa-samfundet.se
medlem@asa-samfundet.se

Logga in och läs tidningen