Valknuten Nr 05 2020 ute nu

91
Valknuten Omslag Nummer 05 2020

Ett nytt nummer av medlemstidningen Valknuten har publicerats.
P.g.a. problem med utskick via mail har vi inte kunnat skicka ut detta till er.

Samma lösenord som vid förra numret gäller.

Det har tidigare hänt att mail har hamnat i skräpposten, om ni inte har fått något mail från oss så var god och titta där.
Har ni inte fått något mail kontakta Frank Ottosson på: frank.ottosson@asa-samfundet.se .

För att undvika att mail från Nordiska Asa-samfundet hamnar i skräpposten i framtiden lägg till följande adresser som kontakter:
info@asa-samfundet.se
medlem@asa-samfundet.se

Logga in och läs tidningen