Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Segerblot 27 April 2024

54
Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Segerblot 27 April 2024

Segerblot, Idavallen 2024
Datum: 27/4-24
Plats: Hammars Udde, Hammarö.

Den sista Lördagen i april samlades blotlag Idavallen vid Hammars Udde för att återigen hålla vårt traditionsbundna öppna segerblot. Den natursköna plats vi årligen återvänder till är belägen med Vänern strax till väst, ett gravfält helt inpå till söder och en något äldre Domarring till norr. Platsen i sig bjuder med andra ord självmant in till både andakt och beundran, inte minst denna tid på året då naturen själv genomgår en stor förvandling.

Uppslutningen vid detta segerblot var god, både ifrån blotlagets egna och allmänhetens sida. Totalt var vi 17 personer som samlats för att hålla heligt i enlighet med våra förfäder sed, där många nya nyfikna individer deltog. Det är glädjande att se att intresset för vår urkultur växer och att folk har viljan att engagera sig för sin tro.
Vi i Idavallen har bestämt att återkommande hålla våra öppna blot på samma platser just för att bibehålla en kontinuitet och därmed öka chansen att utomstående deltar. En metod som oss tycks bära frukt.

Ceremonin hölls av RBA Thommy Vähäsalo som inledde med att utlysa blotfrid innan dess att cirkeln slöts och makter bjöds in. Det talades kring segerblot, vilket syfte det hade historiskt kontra hur det kan bistå oss i en modern tid. Hur vi idag vill nå segrar som kanske skiljer sig lite från våra förfäders, men kan vara nog så viktiga, samt hur makterna kan hjälpa oss att få redskap för att nå dessa.
Detta efterföljdes av en kraftskål där vi genom hornet offrade tankar och känslor. Kort därpå inleddes en kombinerad guda- och fri skål där bl.a Tor, Tyr, Oden, Frigg och Eir samt familj, vänner och andra man håller av erhöll hyllningar. Genomgående var att man primärt önskade bistånd med styrka och visdom, välstånd och hälsa.

Ett nytt och kul initiativ detta blot var att en medlem i Idavallen ombads att skriva en kort text kring segerblot, och dess personliga betydelse för denne. En del av texten följer nedan;

Vad innebär segerblot för mig? Det infaller vid en brytpunkt, vid intågandet av en lite lättare del av året. En tid vi gärna associerar med glädje och färre bekymmer. Det betyder emellertid inte att allt bara enkelt flyter på av sig själv.
I och med sommarens annalkande efter vinterns dvala har de flesta av oss nya utmaningar och projekt planerade. Det kan vara allt ifrån att besöka den där platsen på västkusten, en stor renovering eller kanske t.o.m att genomgå en livsomvälvande förändring.
Hur det än är tenderar just denna tid innebära någon typ av förändring, åtminstone för mig. Därmed har just segerblotet en stor betydelse där vi gemensamt har en möjlighet att komma i kontakt med och hedra samt offra till makterna för att vinna deras gunst i kommande prövningar.

Initiativet innebär i sig en chans för övriga deltagare att lära sig något nytt eller att åtminstone höra ur någon annans perspektiv. Det bjuder även in nya vinklar och mer delaktighet i ceremonin vilket jag ser som ytterst positivt.

Efter avslutat blot lämnades offergåvor och sten till harg vid en björk som nu i många år fått agera offerplats åt Gudarna.
Då jag lämnade mina gåvor tog jag lite extra tid att reflektera over blotet, tid som ännu ej är kommen och hur tacksam jag är över att ha funnit likasinnade inom NAS. Tillsammans bygger vi betydelsefulla kontaktnät och stärker dag för dag asatron.
Glädjande var också att ännu en broder valde att avsäga sin gamla tillhörighet och numera är initierad i asatron. Vi välkomnar honom in i förfäders tro.

Hell!

Föregående artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Vergelmer höll Segerblot 27 April 2024
Nästa artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Sleipner höll Segerblot 27 April 2024