back to top
Hem Taggar Hammar Udde

Tagg: Hammar Udde

Utförda Blot 2024: Blotlag Idavallen höll Segerblot 27 April 2024

Den sista Lördagen i april samlades blotlag Idavallen vid Hammars Udde för att återigen hålla vårt traditionsbundna öppna segerblot. Den natursköna plats vi årligen återvänder till är belägen med Vänern strax till väst, ett gravfält helt inpå till söder och en något äldre Domarring till norr.

Läsvärt