Utförda Blot 2023: Idavallen höll Alvablot vid Dye Domarringar i Karlstad

173
Blotlag Idavallen, Värmland höll Alvablot vid Dye Domarring i Karlstad

Alvablot, Idavallen 2023
Datum: 28/10-23
Plats: Dye Domarringar, Karlstad

Lördagen den 28e oktober höll blotlag Idavallen sitt kanske högst värderade blot, Alvablot. Ett tillfälle att minnas och ära de som ej längre går bland oss på Midgård.
Vi valde åter detta år att hålla blotet öppet för allmänheten då just denna högtid är mycket betydelsefull, även för folk utanför vårt blotlag. Det ger en möjlighet att enligt vår sed och åldriga traditioner hylla och sörja dem man mist.

Platsen, Dye Domarringar, bär på rik historia med anor ifrån 500-talet i vår era. Stenformationen står som en påminnelse av vad som en gång var och vilka som vandrat här före oss. En plats full av vördnad, omsluten av hög skog som ruvar över stenarna.
Geologiskt beläget strax utanför Karlstads stadskärna är platsen både tillgänglig och lätt att finna. Således utgör Dye Domarringar en exceptionell plats där vi årligen håller just denna ceremoni.

Blotlag Idavallen, Värmland höll Alvablot vid Dye Domarring i Karlstad
Blotlag Idavallen Alvablot 20232

RBA Thommy Vähäsalo, assisterad av Linnéa Hultman, bjöd oss deltagare att bilda ring. Denna slöts sedan till trummans takt efter att samtliga svurit vid Tyr att hålla trätor och osämja utanför. Relevanta makter bjöds in att delta vid ceremonin och en kraftskål hölls. Därefter talade RBA lite om syftet med, och varför vi håller alvablot.

Då Nordiska asa-samfundet nyligen tragiskt förlorat en broder, Mauritz Theander, hölls det skålar till hans minne och ära. Mjödfyllda horn höjdes också till familj och vänner såväl som fyrbenta följeslagare som saknas. Det skålades även till olika makter som står oss nära, kanske extra nära såhär års när minnet av dem vi saknar blir så mycket starkare.

Under tidigare alvablot är som regel besökarantalet högt, vilket gör upplevelsen både mäktig och praktfull. Så var inte fallet i år då vi snarare var färre än normalt.
Det bjuder dock in till ett mer intimt blot där man tillåts att känna en annan sorts samhörighet till övriga deltagare. Där man kan dela tunga känslor och sorg, men också glädje över minnen och tid man fått med dom som vandrat vidare.

Det blev ett mycket vackert och känslosamt blot som jag under lång tid kommer bära med mig och blicka tillbaka till.

Blotlag Idavallen, Värmland höll Alvablot vid Dye Domarring i Karlstad
Blotlag Idavallens Alvablot 2023

Hell förfäder
Hell Marre
Hell Idavallen
Hell Nordiska asa-samfundet

Lucas Gustafsson
Eventansvarig, Idavallen

Föregående artikelLena Salomonsson – Ny Distriktblotsansvarig (DBA) i Distrikt Öst
Nästa artikelUtförda Blot 2023: Gungnir höll Alvablot vid Hunehals Borg, Kungsbacka