Utförda Blot 2024: Blotlaget Idavallen höll Midvinterblot på separata platser

163
Utförda Blot 2024: Blotlaget Idavallen höll Midvinterblot på separata platser

Midvinterblot, Blotlag Idavallen, Västra Götaland
Plats: Var för sig i hemmet eller där man ansåg vara lämpligt.

Mellan den 25 och 27 januari höll Idavallen slutet midvinterblot. Vi hade tidigare beslutat att var och en på eget bevåg utövar detta blot på lämpligt vis.

Då vi inte höll en gemensam ceremoni kan jag inte säga mycket om gemenskap och samhörigheten gentemot övriga deltagare jag ofta känner vid dessa. Däremot infinner sig en annan typ av gemenskap med natur och makter när man ensam befinner sig i en mörk vinterskog.

Utförda Blot 2024: Blotlaget Idavallen höll Midvinterblot på separata platser

Själv höll jag blot vid ett skogsbryn nära där jag bor. På skaren placerade jag offergåvor intill en lätt sprakande eld som skänkte ett varmt sken i den annars kalla, månklara kvällen. I tysthet skänkte jag tankar och förhoppningar till utvalda makter och lade mycket vikt vid just känslor och intryck. Mjöd dracks och spilldes till ära av både makter och dom jag håller av.
Efter ett gott tag avslutade jag mitt blot. Ett lugnt och en känsla av ny kraft och vilja infann sig när jag upplyst av månen gick hemåt.

Då vi alla höll heligt på eget håll skickade medlemmar bilder och texter via får Facebook-chat. Här följer några:

Blot för Gröda, föda för människorna så som djuren.
Ett Blot för vår överlevnad och framtid, idag under fullmånens sken inleder jag mitt tredagars Blot med att dricka med Makterna, andra dagen äter jag med Makterna, tredje dagen offrar jag åt Makterna.

Allt för vår framtida välgång.
Hell

Föregående artikelUtförda Blot 2024: Blotlaget Yggdrasil höll Midvinterblot vid Torsa Stenar, Nässjö
Nästa artikelUtförda Blot 2024: Blotlag Yggdrasil och Sleipner höll gemensamt Disablot 24 mars 2024