Nordiska Asa-samfundet söker flyers

  398
  Nordiska Asa-samfundet söker flyers

  Samfundet är i stort behov av nya flyers och vi vet att kunskap och kreativitet finns hos våra medlemmar, därav vänder vi oss till er för en hjälpande hand.

  Samfundet kommer att behöva fyra stycken flyers som ska vara ett verktyg över tid att sprida information om samfundet och självklart om vår kära Asatro. De personer som väljer att delta kommer att skicka in ett eller flera förslag till oss, när slutdatum gått ut kommer styrelsen i NAS att förhoppningsvis kunna välja ut fyra som ska användas.
  De eventuella fyra flyers styrelsen beslutar om att använda kommer skaparen att tilldelas en fin gåva för sin insatts i form av en Runa i stål som är tillverkad av företaget Stålruna.

  Du som skickar in flyers avsäger dig rätten till den och Nordiska asa-samfundet tilldelas rätten i samband med inskickad flyers. Nordiska asa-samfundet äger inte bara rätten av flyers utan också rätten att ändra utformning och lägga till övrig information som är av vikt.

  Regler/ förutsättningar.

  * Du måste själv äga rätten till allt innehåll i din Flyers. (Som bilder eller text.)
  * Format: PSD, DYL, CMYK, eller liknade samt 600dpi som är standard för utskrift.
  * Språk Svenska eller Engelska.
  * Slutdatum 3e April
  * Flyers skickas via mejl till [email protected]

  En Flyers är motsvarande till ett ”reklamblad”.
  Har du övriga frågor kontakta då [email protected]

  Föregående artikelUtlottning av månadens runa: Algiz
  Nästa artikelUtlottning av månadens runa: Tiwaz