Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja

107
Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja

Lördagen den 16e december 2023 höll blotlag Idavallen Vintersolståndsrit för första gången.

Vi har tidigare blotat för att blidka makterna vid denna tidpunkt. Men fr.o.m årsskiftet 2024 kommer vi i enlighet med hela samfundet endast blota på de högtider där historisk grund för blot finnes. Detta även i samförstånd med visdom som går att lära av Hávamál, specifikt vers 144 och 145. Där ifrågasätts bl.a om läsaren vet hur man ska blota, samt beskrivs även i korta drag att man inte bör påkalla makterna för ofta, utan snarare ska blota mer sällan och därmed med vördnad.

Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja

Den stora skillnaden under riten för mig som deltagare var att man bjöd in och hedrade makternas megin snarare än makterna själva. Men än finns mycket att lära kring detta, och jag ser fram emot att genomföra fler riter kommande år.

Riten leddes av vår RBA och blotlagsledare Thommy Vähäsalo, som utförde detta mycket väl och som vägledde oss enkelt genom detta nya moment. Ceremonin präglades kanske mest av olika medlemmars barn som inte alltid var lika entusiastiskt inställda som andra, men likväl förgyllde de sammankomsten och gjorde den mer familjär. Totalt var vi 10 som deltog under riten.

Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja
Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja

Efteråt höll vi gille, mycket väl anordnat av värdparet Vähäsalo som bjöd både på mat och dryck. Detta avslutades med Idavallens årsmöte där vi beslutade kring bl.a kommande blot och riter, ekonomi samt medlemmar. Jag kan även med stolthet meddela att vår Linnéa Hultman numera är en fullvärdig medlem i Idavallen efter ett drygt år som provmedlem. Linnéa har redan visat prov på sin tillgivenhet gentemot såväl vårt blotlag som asatro, och jag är otroligt glad att ha henne ombord.

Utförda Riter 2023: Blotlag Idavallen höll Vintersolståndsrit i Gudahovet Trätälja


Hell Linnéa
Hell Idavallen
Hell NAS

/Lucasgustafsson, Eventansvarig Idavallen

Föregående artikelUwe Pötter – Ny Blotförrättare inom Samfundet
Nästa artikelVideoklipp: 2024 är tillägnad Frigg