Runkampen

RÖR INTE VÅRA RUNOR! I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet. HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses … Fortsätt läsa Runkampen