Runkampen

RÖR INTE VÅRA RUNOR!

I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet.

HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses som illegala? De har en grundbetydelse och symbolvärde som varit likartat under väldigt lång tid. Enda sättet att dessa uttryck för vår tro och kultur ska kunna ses som något negativt är om de tolkas genom de politiska grupperingar som använder dem. Runor och symboler är inte politik, ideologi är politik!


Genom Justitieminister Morgan Johanssons försorg hanteras i skrivande stund en utredning där man ska komma fram till om bruket av runor ska ses som olagligt. Man utreder alltså med berått mod om man ska se delar av våra runor som olagliga att bära som symboler och använda inom ramen för vår tro! Vår tro och kultur är inte politisk, och bör inte heller tolkas politiskt!

Europakonventionen slår fast följande i 9:e paragrafen:
”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

Vår inställning är att fördomar och missförstånd bäst botas med kunskaper och fakta! Det duger inte att försöka ersätta våra symbolers betydelse med egna fördomar eller politiska betydelser de saknar. Att förbjuda dem vore att förbjuda en del av vår egen historia, kultur och tro – och vår rätt att uttrycka dessa på grund av politiska tolkningar som inte hör hemma i Asa-sfären!

Vi i Nordiska Asa-samfundet uppmanar nu SAMTLIGA att aktivt ta ställning i denna fråga genom att skriva under för att förhindra att ett politiskt förbud upprättas mot användandet av våra runor och andra symboler som hör till både vår tro och vårt kulturarv. RÖR INTE VÅRA RUNOR!


Just nu har 6175 personer skrivit under vår insamling ”Rör inte våra runor – Rör inte vår tro


Vad dagens politiskt aktiva har för sig får under inga omständigheter förstöra uttrycken för en religion och kultur som är lika gammal som de första avtrycken de första bosättarna i område Norr.

Stöd vår namninsamling

Rör inte våra runor – Rör inte vår tro

  

RÖR INTE VÅRA RUNOR!

I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet.

HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses som illegala? De har en grundbetydelse och symbolvärde som varit likartat under väldigt lång tid. Enda sättet att dessa uttryck för vår tro och kultur ska kunna ses som något negativt är om de tolkas genom de politiska grupperingar som använder dem. Runor och symboler är inte politik, ideologi är politik!

**din signatur**

6,175 underskrifter

Dela detta med dina vänner:

   

Tack för erat stöd

Senaste underskrifterna
6,175 Herr Anders K. Maj 21, 2019
6,174 Herr Peter Q. Maj 21, 2019
6,173 Herr Conny J. Maj 21, 2019
6,172 Herr Pär S. Maj 21, 2019
6,171 Herr Rikard S. Maj 21, 2019
6,170 Herr Krister J. Maj 21, 2019
6,169 Herr Mikael Z. Maj 21, 2019
6,168 Herr Krister T. Maj 21, 2019
6,167 Herr Lennart O. Maj 21, 2019
6,166 Herr Johan N. Maj 21, 2019
6,165 Herr Daniel A. Maj 21, 2019
6,164 Herr Tommy J. Maj 21, 2019
6,163 Herr Malte L. Maj 21, 2019
6,162 Herr Robin J. Maj 21, 2019
6,161 Herr Per-åke K. Maj 21, 2019
6,160 Miss Åsa S. Maj 21, 2019
6,159 MS Christopher H. Maj 21, 2019
6,158 MS jan ole r. Maj 21, 2019
6,157 Herr Reijo L. Maj 21, 2019
6,156 MS Mariusz B. Maj 21, 2019
6,155 Herr stefan r. Maj 21, 2019
6,154 Herr Leif A. Maj 21, 2019
6,153 Herr Ingemar L. Maj 21, 2019
6,152 MS ulf f. Maj 21, 2019
6,151 Herr Benny I. Maj 21, 2019
6,150 MS Bengt A. Maj 21, 2019
6,149 MS Carl H. Maj 21, 2019
6,148 MS Tomas H. Maj 21, 2019
6,147 Herr Kent H. Maj 21, 2019
6,146 Herr William M. Maj 21, 2019
6,145 Herr Ingemar A. Maj 21, 2019
6,144 Miss Asta T. Maj 21, 2019
6,143 Herr Kjell O. Maj 21, 2019
6,142 MS Bengt H. Maj 21, 2019
6,141 Herr Johan L. Maj 21, 2019
6,140 Miss Tina H. Maj 21, 2019
6,139 Herr Robin F. Maj 21, 2019
6,138 Herr Kaj E. Maj 21, 2019
6,137 Herr Joakim S. Maj 21, 2019
6,136 Herr Marcus M. Maj 21, 2019
6,135 Herr Rickard P. Maj 21, 2019
6,134 Herr Christer O. Maj 21, 2019
6,133 Herr Alfons B. Maj 21, 2019
6,132 Herr Gert L. Maj 21, 2019
6,131 Herr Krister J. Maj 21, 2019
6,130 MS Inger S. Maj 21, 2019
6,129 Herr Jan E. Maj 21, 2019
6,128 Herr Åke M. Maj 21, 2019
6,127 MS Lars B. Maj 21, 2019
6,126 Herr Bengt N. Maj 21, 2019
Läs mer:

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/straffansvaret-for-rasistiska-symboler-ses-over/
https://www.regeringen.se/49f2a7/contentassets/8fc9e77e14264537bc2a50f4001b7e31/rasistiska-symboler-dir-2018-61.pdf

Artikel i SVD: Fler rasistsymboler kan bli förbjudna
Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna. 
https://www.svd.se/lagforslag-om-datalagring-i-september

Vårt öppna brev till Morgan Johansson när han först började tala om att förbjuda Tyr-runan från 2017:
https://www.asa-samfundet.se/tyr-runan/


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720