Jul Är Asatro 5

Jul är Asatro 5

I min serie om jul tänkte jag prata lite om musik då även det var en viktig del när det var fest, speciellt under denna tid på året även för våra förfäder.

Musik var en viktig del i deras liv även under forntiden.
Musik spelade en väldigt stor roll vid sammankomster som hölls på både den fattigaste gården eller den rikaste aristokratiska bostaden.

Det finns en del arkeologiska fynd som bevisar det för oss idag.
Flöjten var bland annat ett viktigt instrument.
Dom var vanligtvis gjorda av ben, men ibland även av trä.
Dom hade även ett instrument som kallades för lyra, ett harpliknande instrument som hade sex strängar.
En komplett lyra har aldrig återfunnits, men från de små fragmenten som har hittats kan man idag få en mycket bra idé om hur instrumentet såg ut.
Idag finns det även många kopior av lyran.

När det gäller sången här i skandinavien från den tiden, finns det skrifter av den arabiska resenären Al-Tartushi.
Han besökte Skandinavien på 900-talet.
Al-Tartushi skrev att han aldrig hade hört en mer fruktansvärd sång från invånarna i en stad nära Östersjön (förmodligen Hedeby):
”ett hummande, som påminner om en hunds skall, fast ännu mer brutal”.

Det var ju inte precis en smickrande beskrivning av den skandinaviska sången.
Men vi får ju anta att dom åtminstone fick ut något nöje av att sjunga själva, eller det kan ju även vara så att Tartushi hade en dålig musiksmak och musiköra.
Särskilt när vi idag vet hur vackert strupsång kan låta och dessa gamla instrument låter.

Vikingatiden inträffade ju däremot innan tekniken för att skriva på veläng eller papper hade kommit till Skandinavien.
Medan ett fåtal skrifter existerar från observatörer utanför skandinavien som är från samma tidsram som vikingatid ägde rum, och det är få i antal som oralt är överförda från våra förfäders tid i skandinavien tyvärr.
Förutom detta problem, så var tekniken för inspelning av musik inte ens känd bland de kristna folken i mer sydliga länder heller under den tidiga medeltiden, så inspelade musikstycken är extremt sällsynta.

Däremot så är arkeologiska fynd, litterära skrifter och musik som överlevt i avlägsna områden här i Norden ger oss ändå ganska bra ledtrådar till våra förfäders musik.

Det finns även antydningar att en del av den överlevande fornnordiska poesin som finns bevarad kan ha varit framförda som sånger.
Det är även den skandinaviska poesin vi kallar för skald.
En av dessa är Grottasöngr.

/Björn Johansen

Bild: Lindy-Fay Hella och Einar Selvik i den fantastiska gruppen Wardruna