NAS Blotlag Idavallen Bjuder Till Alvablot

  207
  Karta Otillgänglig

  När:
  2 november, 2019
  Kl:14:00

  Vart:
  Hammar Udde, Hammarö, Hammarö


  Plats: Hammar Udde (Karlstad)
  Datum: 2/11
  Tid: 14:00

  Blotsförättare: Thommy Vähäsalo,
  Assisterande: Robin Rydholm

  Kontaktperson: thommy.vahasalo@asa-samfundet.se

  Till ära för fallna förfäder, vänner och familj kommer vi under detta blot att de ära.
  Ta gärna med en sten hemifrån till ceremonin som vi efter blotet kommer att bygga en stenharg av.
  Blotgåvor ser vi gärna att ni har med, exempel på gåvor är blommor, spannmål, eller alla former av nedbrytbara material.

  Parkering/samling plats (Pilgrimsvägen 4 hammarö)
  Blotplats: Norr om Hammarö kyrka ligger Hammars udde.
  Här finns Hammarös största och Värmlands näst största gravfält från järnåldern.
  Runt där om ligger en domarring, ganska illa åtgången efter sandtäkt.
  De nio stenarna, som var 12 från början, bildar inte längre någon regelbunden ring men det går att ana platsens ursprungliga utseende.
  Idavallen kommer att vara på plasts från 12:00.
  Idavallen kommer att erbjuda Initiering från annan religion till Asatron, denna ceremoni ligger det en kostnad på 160kr/person för NAS medlemmar. (ersättningen går till Idavallen och NAS)

  Varmt välkomna

  ANMÄL ER HÄR

  Kategorier