Blotlag Yggdrasil bjuder till Segerblot 27 April 2024

NAS Blotlag Yggdrasil Småland

Datum:

april 27, 2024

Tid:

14:00

Plats:

Hästhallen

Plats: Hästhallen(Horsahallen), Torhamn
Datum: 27/4
Tid: 14:00
Blotförrättare: Lena Salomonsson
Assisterande: Kicki Bogren
Kontaktperson: [email protected]

Varmt välkomna till vårt Segerblot den 27:e april vid Hästhallarna i Torhamn, då vi drar oss ner till distrikt Syd för att möta nya bröder och systrar och vi hoppas på att knyta många nya vänskapsband denna dag.
Självklart glädjs vi åt att åter träffa gamla vänner också.

Segerblotet är ett av de tre stora bloten (högtiderna) som Oden stiftar lag på i Svitjod, blotet hölls i förkristen tid i samband med sommarens början (sumarmál), vid den fjärde fullmånen efter den första nymånen efter vintersolståndet enligt förkristen tideräkning.
Eftersom sommaren var säsongen av resor för handel såväl som krigföring och plundrande skulle börja höll man segerblot för att vinna gunst hos makterna på sina olika resor.

Vid detta blot kommer vi att blota för att få gunst hos makterna, för att de ska ge oss kraften, viljan och om det så behövs redskapen för att lyckas med olika slag av åtaganden som vi kommer att ta på oss att utföra under kommande del av året.

Information om Hästhallen/Horsahallen:
Hästhallen också nämnd som Horsahallen är med sina 140-150 figurer Blekinges största hällristning med över 80 skeppsbilder av en för platsen karateristisk typ. Dessutom finns skålgropar och mindre figur-framställningar av varierande slag. Hällristningarna har tillkommit under bronsåldern (1 500 – 500 f Kr). Man kan se åttiofem skepp, arton fotsulor, tio djurfigurer, två människofigurer, tre cirkelformiga och ett tiotal andra obestämbara figurer samt ca tjugo skålgropar. En del av ristningarna är imålade i sen tid så att de ska synas, medan andra får du leta efter för att upptäcka. Att det just här har huggits in så många ristningar och motiv tyder på att detta var en samlingsplats för kult, samvaro och kanske utbyte av varor?
Kultiska hästar, två hästbilder har gett namn åt hällen.
Med sina långa, utdragna kroppar och framsträckta halsar är de typiska för bronsålderns hällristningshästar.

Att tänka på inför blotet:
Tag med blotgåvor, något organiskt nedbrytbart.
Tag med dryckeshorn eller något annat dryckeskärl till de skålar som utbringas.
Vi brukar även bygga ett harg vid våra blot, varje blotdeltagare tar med sig en sten från sin hemort, lämplig storlek är ungefärligt en vuxen persons knutna näve.

Initieringsrit kommer också vara möjlig för de som vill.
Initieringsriten är en rit där man träder in i asatron inför gudarna och avsäger sig eventuella tidigare trosbekännelse.
Kostnad för initieringsriten är 100 kr som går till Blotlaget.
Vill man ha ett ceremoni intyg tillkommer en kostnad på ytterligare 60 kr.
Vi tar swish.
Vill man göra ceremonin meddela förrättare Lena Salomonsson innan blotet.

Efter blotet kommer vi att tända grillar för den som vill tillaga sig något varmt.
Blotlag Yggdrasil bjuder alla deltagare på kaffe och kaka.

Hitta hit:
Karta: https://maps.app.goo.gl/JxJwChiPnrhgtvZN9
Kordinater: 56,1183032N, 15,8352256E.

Vägbeskrivning:
1. Tag av E 22 i Jämjö mot Torhamn.
2. Efter ca 10 km passeras naturreservatet Steneryds Lövängar.
3. Ca 300 m syd om naturreservatet finns en skylt mot Möckleryd samt en mindre skylt ”Hällristningar”.
4. Efter ca 500 m finns en parkeringsplats.
5. En 300 m utmärkt stig genom tallskogen leder fram till besöksmålet.
6. Väl framme finns en informationstavla.
Vägskylt mot Möckleryd och Hällristningen. Skylt utmed
gamla Torhamsvägen som visar till parkeringen.

Varmt välkomna.
/ Blotlag Yggdrasil.

(Fotografering och videoupptagning kan förekomma på alla samfundets Blot och evenemang
och där efter publiceras på samfundets olika plattformar.)

Plats:

  • Hästhallen
  • Karlskrona
  • Blekinge
  • 373 71

Datum & Tider:

  • april 27, 2024 14:00
Dela detta evenemang

Blotförrättare:

LÄGG TILL I DIN KALENDER