Valknuten Nr 03 2020 ute nu

180
Valknuten Omslag Nummer 04 Årgång 2018

Ett nytt nummer av medlemstidningen Valknuten har publicerats och ett mail har skickats ut till alla medlemmar med information.
Det har hänt att tidigare mail har hamnat i skräpposten, om ni inte har fått något mail från oss så var god och titta där.

För att undvika att mail från Nordiska Asa-samfundet hamnar i skräpposten i framtiden lägg till följande adresser som kontakter:
info@asa-samfundet.se
medlem@asa-samfundet.se

Logga in och läs tidningen